CACIB-Nürnberg, 20.03.04

Richter: B.Seibel

 

HundHalterBewertung
Jüngstenklasse Rüden
Manzengwenya Nombeko Leon
*12.08.03
V: CH Umkimzulu Navaho Warrior
M: Roodedraai Amakoti
Z: van Rensburg
K. Jansonvv
Jugendklasse Rüden
Ye Japha Drago
*30.04.03
V: Jukskeiriver Jason of Watermill
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: P. Obschernicat
Kendzorra/ MarcinowskiSG
Bruno of the Composure of Hunting
*30.03.03
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Ekundu Mawindo Bora
Z: K.-H. Stoll
Buchwald G
Cisco of Zumanda
*15.01.2003
V: Umbani Caibo
M: Abayomi of Zumanda
Z: Rippstein
Eckert G
Nikanga Aziz
*10.12.2002
V: Boseda Ngarambe of Sambesi Waters
M: Phutnaditshabas Akira
Z: Schmidt
FeichtG
Championklasse Rüden
Ye Japha Banjoko
*11.10.2001
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glennaholm Jolly Jinx
Z: P. Obschernicat
Obschernicat/WillV 1
CAC-VDH
CAC-DZRR
CACIB
BOB, 2.BOG
Ye Japha Asali
*06.02.01
V.: Tatsfield Redregentbandit
M: Rim Fire Shadie
Z: Obschernicat
Kendzorra/
Marcinowski
V 2
RCAC-VDH
Amal Silesian Harta
*10.05.98
V: Gino z Africke Savany
M: Amalka Brezovsky Hajek
Z: C. Vojtek
FoltanV 3
Aikwa Kindiga of Mabesy
*31.05.98
V: Makaranga Hurricane
M: Sara
Z: Goethe-Symalzek
Freiberg-WeberSG 4
Offene Klasse Rüden
Adani Navarros von der Burg Widukind
*08.05.02
V: Chipangalis Kadani
M: Umvuma Ikuna
Z: A. Ludewig
G. Stöck V 1
CAC-VDH
RCAC-DZRR
RCACIB
Welenga Efex
*29.05.02
V: Merlin v.h. Maasjesfles
M: Ubangi's Kilva
Z: Pelzer
Brühne V 2
RCAC-VDH
Chandy of Sambesi Waters
V.: Shangani Bakiro
M.: Asali of Sambesi Waters
* 11.10.2001
Z.: Heckelsmüller
HaasV 3
Bacaro v.d. Kalahari Wüste
*26.10.00
V: Helderidge Chivi
M: Akira Ekundu Mawindo
Z: Stietz
Kapfenberger SG 4
Edoras Ben vom Döllnitztal
*24.04.02
V: Helderydge Chiv
M: Berit vom Dölinitztal
Z: F. Payer
CyliaxSG
Hintza Umzingeli
*14.08.1998
V: Nomvuyo Fanzi Leeu
M: Umzingeli Geza
Z: Täuber
Ehmann SG
Cimba Dönjo Lengai
*15.10.01
V: Kalambesi Daktari
M: Bukavu Bahatisha
Z: H. Rotner
Wittgenstein G
Karoskloof TT Simply Red
*21.11.01
V: Pronkberg Timba
M: CH Nomvuyo Zuru Thandi of Karoskloof
Z: A. van Wyk
Jendrychowski/
Schmidt
o.B.
Jüngstenlasse Hündinnen
Bankenique dark Delight of Sambesi Waters
*18.07.2003
V: Demundeville Luke
M: Lionhunt Tazoe
Z: van der Bank
Heckelsmüllervv
Jugendklasse Hündinnen
Singita Anza Jaha
*15.01.2003
V: Kerimbai’s Akua-ba
M: Vizara Gani Gaju
Z: Möller
Möller V 1
JCAC
Dhima-Thokoza of Sambesi Waters
*01.01.03
V: Chipangali's Kamani
M: Asali of Sambesi Waters
Z: Heckelsmüller
Ross V 2
Ye Japha Diketi
*30.04.03
V: Jukskeiriver Jason of Watermill
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat/Will
Obschernicat/WillV 3
Carisa of Zumanda
*15.01.2003
V: Umbani Caibo
M: Abayomi of Zumanda
Z: Rippstein
HickV 4
Disi-Lubaya of Sambesi Waters
*01.01.03
V: Chipangali's Kamani
M: Asali of Sambesi Waters
Z: Heckelsmüller
Schoch SG
Bia Bambili v. Kariba See
*20.03.2003
V: Gomoimba Bantu
M: Akiba vom Döllnitztal
Z: Thielebeule
Thielebeule SG
Chira of Zumanda
*15.01.2003
V: Umbani Caibo
M: Abayomi of Zumanda
Z: Rippstein
Wollenberg G
Dingiswa of Sambesi Waters
*01.01.03
V: Chipangali's Kamani
M: Asali of Sambesi Waters
Z: Heckelsmüller
SalomonsenG
Championklasse Hündinnen
Terrouges Thembi
*15.04.00
V: CH Cartouche Baneka
M: Kleinbolayi M’kkosigazi of Terrouges
Z: M. Beuers
P. Krejcova V 1
CAC-VDH
CAC-DZRR
CACIB
BOS
Malozi Chekelea Zula
*01.04.01
V: Ikimba Shadyridge Okoa
M: Malozi Adimika
Z: Miettinen
Schwien V 2
RCAC-VDH
 
Offene Klasse Hündinnen
Vizara Gani Gaia
*24.09.99
V: Ch.Mehanna's Meringo
M: Ch.Vizara Dazi Yardena
Z: M. v.d. Veer & R.Trappel
Möller V 1
CAC-VDH
RCAC-DZRR
RCACIB
Missie of Gimba’s Hero
*20.04.02
V: Thokoza Azibo
M: Demba
Z: H. Hebels
P. Stracke V 2
RCAC-VDH
Chilly Pepper of the Red Lion Hunter
*18.04.02
V: Bango Leoridge
M: Asimba of the red Lion hunter
Z: Fischer
DostV 3
Bahiya-Kimana Inga ya Mabubesi
*
V:
M:
Z: Heiß
HeißV 4
Umzingeli Jakari
*13.07.02
V: Nomvuyo Fanzi Leeu
M: Umzingeli Gesa
Z: Täuber
FirschingSG
Akewa Baghira
*08.06.2002
V: Mehanna's Noah
M: Mikusi Ashiwa-Zora
Z: B. Stolz
StolzSG
Ayla of the Composure of Hunting
*04.11.01
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Ekundo Mawindo Bora
Z: Stoll
PenzhornSG
Namilanga's Oribi
*03.04.2002
V: Lionhunt Daymane Umvuma
M: Namilanga's Naldani
Z: Hammerschmid
WalcherSG
Watusi Hamida
*23.10.02
V: Helderidge Chivi
M: Watusi Dafina
Z: König
KönigSG
Musambani Ashanti
*22.05.01
V: Amal Silesian Harta
M: Bokima Loohoowo
Z: H. Schatterny
SchulzkeSG
Abayomi v.d. Burg Widukind
*08.05.02
V: Chipangali's Kadani
M: Umvuma Ikuna
Z: Ludewig
KircherSG
Akimba of the Composure of Hunting
*04.11.01
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Ekundo Mawindo Bora
Z: Stoll
Hischa SG
Ye Kajongwe Benguela
*24.12.2001
V: Shangani Pansa Dafina
M: Glenaholm Jangela
Z: S. Cardanci
Ebner SG
Glenaholm Jola
*17.10.02
V: Rhoban Chason of Chucklenook
M: Glenaholm Jinks
Z: Venter
MeilSG
Dönjo Lengai Chameena
*15.10.01
V: Kalambesi Daktari
M: Bukavu Bahatisha
Z: H. Rotner
Caspar-TraoreSG
Ellis vom Döllnitztal
*24.04.02
V: Helerydge Chivi
M: Berit vom Döllnitztal
Z: Payer
PayerG

Nach oben