Internationale Hundeausstellung Graz, 5. März 2005

Richter: Petr Rehanek (CZ)

 

HundHalterBewertung
Jüngsten Klasse Rüden
Efram Goldie Red
i.E. *10.06.2004
V: Wellness delle Cime Bianche
M: Danaz Dinah Goldie Red
Z: Kanakova Vera
Birgit Tegtbauer vv
Mavunguela´s Vinono Jangua
ÖHZB RhR 660, *07.08.2004
V: Ngai Zamu of Gimba´s Hero
M: Mavunguela´s Savimbi
Z: Ubl Susanne/ Mayer Jeanie
Susanne Ubl vv
Tu'Umas Labuk
ÖHZB RhR 676, *08.06.2004
V: Voorland Uki
M: Akina von Treubach
Z: Drumm Karla & Wolfgang
Maria Klaubervv
Tu'Umas Linus
ÖHZB RhR 672, *08.06.2004
V: Voorland Uki
M: Akina von Treubach
Z: Drumm Karla & Wolfgang
Rudolf Houdek v
Tu'Umas Liyongo
ÖHZB RhR 670, *08.06.2004
V: Voorland Uki
M: Akina von Treubach
Z: Drumm Karla & Wolfgang
Diana Steiner v
Jugendklasse Rüden
Achigaru Löwenschwanz
CLP/RR/3375, *14.03.2004
V: Hasani of Ka Ul Li's Ridges
M: Balda Turkana
Z: Lakotova Livia
Jiri Dokoupil V1
Jugendsieger
Akili Löwenschwanz
ÖHZB RhR 668, *14.03.2004
V: Hasani of Ka Ul Li's Ridges
M: Balda Turkana
Z: Lakotova Livia
Irene Müllner SG2
Zwischenklasse Rüden
Ihlobo of Ka Ul Li's Ridges
ÖHZB RhR 612, *12.07.2003
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka Ul Li's Ridges
Z: Ulrike Lichtenauer
Rudolf Ivansich V1
CACA
Res. CACIB
Basco z Tikovickeho Vrsku
CLP RR 2753, *28.03.2003
V: Chipangali's Kadani
M: Amazonka Viva Christo
Z: Humlickova Eva
Veronika Nemcova V2
Res. CACA
African Red Stone Falco
MET 749/03, *20.04.2003
V: Malozi Charaza
M: African Fata Morgana Tara
Z: Böti Jozsef
Gabor Horvath V3
Championklasse Rüden
Hasani of Ka-Ul-Li's Ridges
CLP 2679 *09.05.2002
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: U. Lichtenauer
Drahomira Konecna V1
CACA
CACIB
BOB
Offene Klasse Rüden
Ascot Alta Mirano
CMKU Rr 2479/02, *20.04.2002
V: Amal Silesian Harta
M: Agniezska Viva Christo
Z: Stary Josef
Marek Vlcek V1
CACA
Bradley Annunaki
CLP RR 2710, *11.02.2003
V: Elmai of Ka Ul Li's Ridges
M: Asilie Babakar
Z: Stusakova Sarka
Drahomira Konecna V2
Res. CACA
Mbuyu Azibo
ÖHZB RhR 570, *23.02.2003
V: Chilolo Super Cool
M: Sibanda´s Kimba
Z: Hauck Rudolf
Eva Pani V3
Mavunguela's Tangawezi
ÖHZB RhR 526. *19.03.2002
V: Kisangani Akidu
M: Fungulwe of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: S. Ubl
H. Fuchs/S. UblV4
Aston Muboluto
ÖHZB RhR 604, *30.01.2003
V: Mehanna's Mataco
M: Muriel Rhodana
Z: Povolny Bohumil
Thomas Ziegler V
Jüngstenklasse Hündinnen
El Morija Goldie Red
i.E. *10.06.2004
V: Wellness delle Cime Bianche
M: Danae Dinah Goldie Red
Z: Kanakova Vera
Sabine Niederhofervv
Essya Goldie Red
i.E. *10.06.2004
V: Wellness delle Cime Bianche
M: Danae Dinah Goldie Red
Z: Kanakova Vera
Manuela & Bernhard Lümp v
Jugendklasse Hündinnen
Faraa vom Döllnitztal
VDH 1093671/04, *27.01.2004
V: Helderydge Chivi
M: Berit vom Döllnitztal
Z: Payer Friedrich
Barbara Rettenegger V1
Jugendsieger
Karoskloof Jubela Kibibi
ÖHZB RhR 667, *31.01.2004
V: Umjumi Duma
M. Karoskloof TT Thandeka
Z: Arno van Wyk
Ulrike Lichtenauer V2
Vizara Kutsunya
i.E. * 17.05.2004
V: Ye Japha Ben Shemen of Vizara
M: Vizara Glenara
Z: Van d. Veer/ Trappel
Markus & Christine StrolzV3
Connie z Tikovickeho Vrsku
CLP RR 3331, *21.05.2004
V: Malozi Dabobo
M: Amazonka Viva Christo
Z: Humlickova Eva
Jana Helesicova SG4
Kulima Shemsa
ÖHZB RhR 702, *30.12.2003
V: Kulima Jabuza
M: Kulima Yenti
Z: Van Heerden Obre
Peter & Maria WeissböckSG
Zwischenklasse Hündinnen
Cartouche Ceyelles
CLP RR 3243, *08.08.2003
V: Macumazahn Tragicaly Hip
M: Nayka Yoti of Cartouche
Z: Van Aken Debie
Monika Kramolisova V1
CACA
Urbi Sheyla Ayaba
ÖHZB RhR 650, *05.08.2003
V: Osei Ayaba
M: Retta Ayaba
Z: Blagojevic Rogosic
Markus FleischmannV2
Res. CACA
Mukele Mbembe's Batuuli
ÖHZB RhR 587, *08.03.2003
V: Wellness delle Cime Bianche
M: Dee Anne Goldie Red
Z: Schilder/ Zankel
Karin SchilderV3
Betsy Rose z Tikovickeho Vrsku
CLP RR 2760, *28.03.2003
V: Chipangali's Kadani
M: Amazonka Viva Chriso
Z: Humlickova Eva
Jana HelesicovaV4
Championklasse Hündinnen
Haika z Lukovskeho Dvora
CMKU/RR/2147/01 *12.10.2001
V: Adam z Bledeho Udoli
M: Arin Turanka
Z: Petr Kotera
Jindrich Hanacek V1
CACA
CACIB
Balda Turkana
SPKF 521, *29.04.2001
V: Argo Lukovskeho Dvora
M: Aschka Schwansba
Z: Harsany
Livia Lavotova V2
Res. CACA
Gambia of Ka-Ul-Li's Ridges
ÖHZB RhR 463 *04.01.2001
V: Mehanna's Mataco
M: Ctoret Beni's Ridges
Z: Ulrike Lichtenauer
Ulrike Lichtenauer  V3
Mavunguela's Savimbi
ÖHZB RhR 480 *11.02.2001
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Mavunguela's Pangani
Z: Susanne Ubl
Jeanie De-Graff-Mayer

 

V4
Offene Klasse Hündinnen
Ashari von der Burg Litermont
VDH 1092810/02 *11.04.2002
V: Gabaza´s Cabo
M: Lionhunt Damara
Z: Leidinger Gisela
Roland Leidinger V1
CACA
Res. CACIB
Glenaholm Jagluipard
KUSA BT 014474 *07.11.01
V: Glenaholm Brigandman
M: Glenaholm Jinks
Z: L. Venter
Kremer/ZöllnerV2
Res. CACA
Bhubezi Anunnaki
CLP RR 2711, *11.02.2003
V: Elmali of Ka Ul Li´s Ridges
M: Asilie Babakar
Z: Stusakova Sarka
Sarka Stusakova V3
Hema of Ka Ul Li's Ridges
ÖHZB 543, *09.05.2002
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka Ul Li's Ridges
Z: Ulrike Lichtenauer
Ulrike Lichtenauer V4
Mhondoro Conjali of Utonga
ÖHZB RhR 599,*30.04.2005
V: Chipangali's Kamani of Utonga
M: Kulima Shaya
Z: Basilius Gabriele

Peter & Maria Weissböck
V
Ami z Tikovickeho Vrsku
CMKU RR 2246/02/03 *21.01.2002
V: Amal Silesian Harta
M: Amazonka Viva Christo
Z: Humlickova Eva
Eva Humlickova fehlt

Nach oben