Erfurt, 09.04.2005

Richter: Jochen Eberhardt

 

HundHalterBewertung
Jüngsten Klasse Rüden
Ajani z Piskovcových Skal
*09.09.2004
V: Ye Japha Banjoko
M: Assysa Viva Christo
Z: Laurin
Böhningvv
Ye Japha Gichinga
*09.07.2004
V: N'Gai Zamu of Ginba's Hero
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
Kühnevv
Ye Japha Gichinga
*09.07.2004
V: N'Gai Zamu of Ginba's Hero
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
Möllervv
Boma Tom Etthewide
*07.07.2004
V: Ye Japha Banjoko
M: Danntrig Serabi
Z: Hohl
Henkevv
Jugendklasse Rüden
Akino Fatoka Ajani
*26.12.2003
V: Akina Furusha Buster
M: Bassari von Rekkas Holzhütte
Z: Burkhard
Baschleben/Fuchs V1
Jgd. CAC-DZRR
Kisangani Da Capo
*12.01.2004
V: Eilack Tshombe
M: Kisangani African Red Ruby
Z: van Klaveren
Lehmann SG2
Bellanghari Baneh Sangiraa
*14.05.2004
V: Ch. Inkululeku Yardan
M: Ch. Celibri Darma
Z: Nacházelová
NacházelováSG3
Eze Tebogo von Rekka's Holzhütte
*30.05.2004
V: Excalibur Magic Umvuma
M: Bella Kiara von Rekka's Holzhütte
Z: Indorf
JackSG4
Stenänga Great G's Chili
*31.05.2004
V: Ch. Spring Valley's Great Gatsby
M: Madahiro's Good Enough
Z: Lanz
CarbaSG
Arun Xarit D'Afrique
*05.06.2004
V: Ch. Kapoba's Zalog-Xarit
M: Vizara Holland Safara
Z: Dilk
SeebauerG
Zwischenklasse Rüden
Heshima ya Kimba Energy of Red
*24.07.2003
V: Ch. Karoskloof Bayezana Naka
M: Heshima ya Kimba Chakanyuka
Z: Anke v. Wyk
Kantelberg/Wirtz V1
CAC-VDH
The Ridged Viking Adores Me
*19.10.2003
V: Ch. Aakemba King Astor
M: Ch. Shangaza's Appetite 4 Destruction
Z: Nygaard
JönssonV2
Res.CAC-VDH
Mhondoro Dziko-Aziz
*16.08.03
V: Rex Ventors Akeron
M: Kulima Shaya
Z: Basilius
MeierSG3
Championklasse Rüden
A'Dayiman Slunce Zivota
*29.07.02
V: Ch. Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Ch. Kirby Bohemia Checko
Z: Klapova
KlapovaV1
CAC-VDH
Hasani of Ka-Ul-Li's Ridges
*09.052002
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: Lichtenauer
KonecnáV2
Res.CAC-VDH
Offene Klasse Rüden
Bukuru of Sambesi Waters
*23.07.00
V: Shangani Bakiro
M: Asali of Sambesi Waters
Z: Heckelsmüller
Hürzeler-GomezV1
CAC-VDH
CAC-DZRR
CACIB
BOS
Chagma vom Moerser Schloss
*24.05.02
V: Merlin v.H. Maasjesfles
M: Aluma vom Moerser Schloss
Z: Geiger
RinglingV2
Res. CAC-VDH
Res. CAC-DZRR
Res. CACIB
Amani Chikomo Munda
*29.04.2003
V: Nomvuyo Fanzi Leeu
M: Chikwambo Aimee
Z: Heinrich
Hagedorn V3
Nyangwa Mana's Akela
*28.04.00
V: Voorland Thabo
M: Athena vom Linsphertal
Z: Dexler
JungSG4
Badru Nuru v.d. Burg Widukind
*17.06.2003
V: Badru v.d. Pronkhunde
M: Umvuma Ikuna
Z: Ludewig
KuhlmannSG
Baxter of the Composure of Hunting
*30.03.03
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Ekundu Mawindo Bora
Z: Stoll
Pliska SG
Bradley Anunnaki
*11.02.2003
V: Elmali of Ka Ul Li's Ridges
M: Asilie Babakar
Z: Stusákova
KonecnáG
Benguela Azibo
*09.02.2003
V: Zuritamu Lonyo
M: Zuritamu Nothemba of Benguela
Z: Rädisch
EwaldSG
Shangani Thabo Kiburi
*30.12.2002
V: Pasha of Shangani
M: Sarula Chikadzi of Shangani
Z: Blumberg
EitnerSG
Edoras Ben vom Döllnitztal
*24.04.02
V: Helderydge Chivi
M: Berit vom Döllnitztal
Z: Payer
Cyliax SG
Jüngstenklasse Hündinnen
Mavunguela's Vuana
*07.08.2004
V: Ch. N'Gai Zamu of Ginba's Hero
M: Ch. Mavunguela's Savimbi
Z: Ubl
Körnervv
Bashira Tom Etthewide
*07.07.2004
V: Ye Japha Banjoko
M: Danntrig Serabi
Z: Hohl
Hohlvv
Jugendklasse Hündinnen
Allure Xarit d'Afrique
*05.06.2004
V: Ch. Kapoba's Zalog-Xarit
M: Vizara Holland Safara
Z: Dilk
WeberV1
Jgd. CAC-DZRR
Wa Kishujaa Ayoka
*25.06.2004
V: Notho Ayaba
M: Kamnene Ijuuma
TrompkaV2
Wa Kishujaa Ayana
*25.06.2004
V: Notho Ayaba
M: Kamnene Ijuuma
PohlmannSG3
Asabi von der Seske
*12.06.2004
V: Ch. Rydgeway African Hunter
M: Seraya's Shira Diba
Z: Riex
RiexSG4
Khanga Rooderaai
*17.06.2004
V: Ch. Umjumi Duma
M: Tatsfield Moroccan of Rooderaai
Z: de Preez
JägerSG
Barbara z Valdstejnkych Lip
*07.03.2004
V: Palatin Ropotamo
M: Ch. Fatima Bohemia Checko
Z: M. Nováková
NetusilováG
Amira Zumarani
*13.02.2004
V: Lionhunt Jabula Baganda
M: Cubango Bagundi
Z: Granz
DeilmannG
Kisangani Dangerous Mind
*12.01.04
V: Eilack Tshombe
M: Kisangani African Red Ruby
Z: v. Klaveren
Dressel G
Vukima Velinda Ayaba
*20.12.2003
V: Jockular Jamal Aquamarin
M: Ch. Nandi Ayaba
Z: Blagojevic
Gebhardto.B.
Elescha von Rekkas Holzhütte
*30.05.2004
V: Excalibur Magic Umvuma
M: Bella Kiara von Rekka's Holzhütte
Z: Indorf
Friedemannfehlt
Chahiya Amina o.t. Composure of Hunting
*09.05.2004
V: Chipangali's Kamani
M: Ekundo Mawindo Bora
Z: Stoll
Krebsfehlt
Zumeli's Eshe
*26.02.2004
V: Hayawani Zazazela Moyo
M: Zumeli's Chekesha
Z: Holmgaard
Manzfehlt
Zwischenklasse Hündinnen
The Ridged Viking Adores U 2
*19.10.2003
V: Ch. Aakemba King Astor
M: Ch. Shangaza's Appetite 4 Destruction
Z: Nygaard
LantzV1
CAC-VDH
Danntrig Serafina of Faradofay
*22.08.03
V: Simson of Vignons
M: Danntrig Phoembi
Z: Louw
BiedermannV2
Res. CAC-VDH
Karoskloof Mack's Khaya
*17.07.2003
V: Thau Gawie of Nullgai
M: Ch. Nomvuyo Zuru Thandi of Karoskloof
Z: v. Wyk
DresselV3
Aisha of Kimberley's Diamonds
*28.06.2003
V: Liunhunt Jabula Baganda
M: Zungwini Diara Quabela
Z: Riedel
MöxSG4
Akira of Kimberley's Diamonds
*28.06.2003
V: Liunhunt Jabula Baganda
M: Zungwini Diara Quabela
Z: Riedel
RiedelSG
Championklasse Hündinnen
Stenänga Ghali Binti M'falme
*15.09.2002
V: Lionhund Dayimane Umvuma
M: Madahiro's Good Enough
Z: Lantz
LantzV1
CAC-VDH
CAC-DZRR
CACIB
BOB
Ann z Valdstejnskych Lip
*07.06.2002
V: Adar z. Lukovskeho dvora
M: Fatima Bohemia Checko
Z: Nováková
Novakovafehlt
Malozi Chekelea Zula
*01.04.01
V: Ikimba Shadyridge Okoa
M: Malozi Adimika
Z: Miettinen
Schwienfehlt
Offene Klasse Hündinnen
Zungwini Diara Quabela
*12.05.1999
V: Tatsfield Redregent Bandit
M: Eichenbrook Daina
Z: Karin Zühlke
RiedelV1
CAC-VDH
Res. CACIB
Res. CAC-DZRR
Ayla of the Composure of Hunting
*04.11.01
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Ekundo Mawindo Bora
Z: Stoll
PenzhornV2
Res. CAC-VDH
Tschuringa Durah Awena
*25.0103
V: Merlin v.H. Maasjesfles
M: Tschuringa Akela Kimba
Z: Lütgebüter
KornblumV3
Makololo Amatonga Analia
*18.04.2002
V: Ch.Umvutcha Matobo of Shangani
M: Shangani Binti Bahati
Z.: Schmidt-Pfister
Schmidt-PfisterV4
Bhubesi Anunnaki
*11.02.2003
V: Elmali of Ka-Ul-Li's Ridges
M: Ch. Asilie Babakar
Z: Stusáková
StusákováSG
Debbie von Helvesiek
*21.10.2002
V: Mungo Rhodana
M: Umvuma Funny
Z: H. Steinke
GranzSG
Watusi Eidi
*09.05.2000
V: Umvuma Aaron
M: Watusi Adina
Z: König
WeyrauchSG
Chira of Zumanda
*11.02.2003
V: Umbani Caibo
M: Abayomi of Zumanda
Z: Rippstein
WollenbergG
Akimba of the Composure of Hunting
*04.11.01
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Ekundo Mawindo Bora
Z: Stoll
HischaG
Inja Upesi Bashari
*04.02.2001
V: African Reds Eros
M: Kidogo Ajabu Bahati
Z: Leuteritz
MüllerG
Ye Japha Djuba
*30.04.2003
V: Jukskeiriver Jason of Watermill
M: Ich. Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
Gebhardtfehlt
Bassari von Rekkas Holzhütte
*09.05.2001
V.: Lionhunt Dayimane Umvuma
M.: Goldie Emma Rhodana
Z: Indorf
Burkhardfehlt

Nach oben