Rassehunde-Meeting Schloß Meisdorf, 02. Juli 2005

Richterin: Agnes Genami Kertis (Israel)

 

HundHalterBewertung
Ehrenklasse Rüden
Multi Ch. Kapoba's Zalog-Xarit
* 10.09.2998
V: Multi Ch. Zumeli's Ajabu
M: Elanda von Fürstenbach
Z: K. Pointner
S. & H. Dilk 1. Platz
Jugendklasse Rüden
Ikimba Waitimu
* 21.08.2004
V: Caprivi Cool Hand Luke
M: Ikimba Sambamba
Z. M. Gellin
G. J. Marek V 1
JCAC
BOB
Nuko Kibali
* 18.07.2004
V: Ebro Pregowce z Jasiena
M: Vila Elessar
Z: A. Chuchla
M. Rishs  V 2
Res. JCAC
Runaka Catuane Ngezi
* 30.04.2004
V: Ch. Zermatt Delle Cime Bianche
M: Runaka Ashana
Z: I. Bollenrath
K. Nielsen SG 3
Mumbi A-Kirinyaga
* 06.06.2004
V: Multi Ch. Kinyemi Anzi A`Bhubesi
M: Natawi Ayleen
Z: D. Schulze H.
G. Luesse SG 4
Ye Yapha Gichinga
* 09.07.2004
V: Ch. N'gai Zamu of Ginba's Hero
M: Ch. Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
E. & O. Kühne SG
Zwischenklasse Rüden
Shangani Ventonk Matongo
* 23.03.2004
V: Shangani O'Chuha Cianga
M: Shangani Pea Doya
Z: Blumberg
Hans J. Müller V 1
DCh A (VDH)
A Twist of Magic Nyathi
* 29.11.2003
V. Ozrhode Dia Hot Prospect
M: Terrouge Thembi
Z: P. Krejco
C. Cruse SG 2
Zungwini Hunter Lennox
* 20.11.2003
V: Lionhunt Jabula Baganda
M: Zungwini Gwendy
Z: K. Zühlke
J. Manthey SG 3
Championklasse Rüden
Ch. Thokoza To Sambo
* 04.05.2002
V: Thokoza Azibo
M: Kimani's Image for Thokoza
Z: J. Hellebrekers
G. Marek V 1
DChA (VDH)
CAC-Club (DZRR)
Ch. Ye Yapha Drago
* 30.04.2003
V: Jukskreiriver Jason of Watermill
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
Kendzorra / MarcinowskiV 2
Res. DChA (VDH)
Offene Klasse Rüden
Welenga Efex
* 29.05.2002
V: Merlin v. h. Maasjesfles
M: Ubangi's Kilva
Z: F. Pelzer
S. Brüne V 1
DChA (VDH)
Res. CAC Club (DZRR)
Badru Nuru v. d. Burg Widukind
* 17.06.2003
V: Badu v. d. Pronkhonde
M: Umvuma Ikuna
Z: A. Ludewig
R. Kuhlmann SG 2
Inja Upesi Chimanga
* 09.08.2002
V: Bango Leoridge
M: Kidogo Ajabu Bahati
Z: S. Leuteritz
S. & D. Marker SG 3
Johokwe Mungo Chaka
* 23.02.2000
V: Kobus of Nyassalaland
M: Johokwe Jenny
Z: R. Brook-Risse R.
Brook-Risse fehlt
Veteranenklasse Hündinnen
Flair
* 30.06.1997
V: Chap von Onde Caremba
M: Makaranga Ix
Z: ?
P. Stracke1. Platz
Vet. CAC
Johokwe Jenny
* 15.11.1994
V: Mushana Gomania
M: Johokwe Gala
Z: R. Brook-Risse
R. Brook Risse fehlt
Jüngstenklasse Hündinnen
Chikomo Munda Bahyia
* 25.11.2004
V: Mhondoro Chanzi of Chikomo Munda
M: Chikwambo Aimee
Z: N. Heinrich
S. Jungmann vv
Jugendklasse Hündinnen
Mavanguela's Vuana
* 07.08.2004
V: N`gai Zamu of Ginba's Hero
M: Mavanguela's Savimbi
Z: K. &. K. Uhl
C. Körner V 1
JCAC
Wa Kishujaa Ayana
* 25.06.2004
V: Notho Ayaba
M: Kamnene Ijumaa
Z: O. Pohlmann
O. Pohlmann V 2
Res. JCAC
Alané Xarit d'Afrique
*05.06.2004
V: Kapoba`s Zalog-Xarit
M: Vizara Holland Safara
Z: S. & H. Dilk
S. & H. Dilk V 3
Kibali Neli Nyanissa
* 18.07.2004
V: Ebro Pregowcze z Jasiena
M: Xila Elessar
Z: A. Chuchla
I. & A. Filius V 4
Mhondoro Eno Adjoa
* 06.09.2004
V: Eilack Thsombe
M: Mhondoro Chena Kulima
Z: G: Basilius
M. & O. Sass V
Ainra Xarit d`Afrique
* 05.06.2004
V: Kapoba`s Zalog-Xarit
M: Vizara Holland Safara
Z: S. & H. Dilk
S. & H. Dilk V
Bashira v. Barenkuhl
* 24.04.2004
V: Askari Nyoto Kwa Afrika
M: Bakia
Z: W. Schröter
T. Mann V
Kifaru's Waana Ellis
* 26.06.2004
V: Vignons Leo
M: Alkiah`s waana Akasha
Z: H. Laue
T. Rößler SG
Finny v. Döllnitztal
* 27.01.2004
V: Helderydge Chivi
M: Berit v. Döllnitztal
Z: F. Payer
J. Hackethal o. B.
Lomnava Abba
* 26.08.2004
V: Merlin v. h. Maasjesfles
M: Cubango Alhambra
Z: H. Dannemann
M. Kiehl fehlt
Bashira Tom Etthewide
* 07.07.2004
V: Ye Yapha Banjoko
M: Danntrig Serabi
Z: Chr. & P. Hohl
 Chr. & P. Hohl fehlt
Zwischenklasse Hündinnen
Karoskloof Mack's Khaya
* 17.07.2004
V: Thau Gawi of Nullgai
M: Nomvuyo Zuri Thandi of Karoskloof
Z: A. van Wyk
N. Dressel  V 1
DChA
Zimazaa Baada ya Kaskasi
* 04.03.2004
V: Rex Ventors Akeron
M: Daphne-Kimba von Müllers Wonda
Z: Overhage / Schmidt
Overhage / Schmidt V 2
Res. DChA
Zumeli`s Esche
* 26.02.2004
V: Hayawani Zazazela Moyo
M: Zumeli's Checkeha
Z: S. Homgard
A. Manz V 3
Dahahabu Kainda
* 09.12.2003
V: Lionhunt Jabula Baganda
M: Dahahabu Ferret
Z: T. Laube 
T. LaubeSG 4
Ganda v. Bachmoor
* 23.12.2003
V: Helderydge Chivi
M: Brisca v. Bachmoor
Z: T. Magner
T. Magner SG
Kisangani Dangerous Mind
* 12.01.2004
V: Eilack Thsombe
M: Kisangani African Red Ruby
Z: K. v. Klaveren
N. Dressel SG
Championsklasse Hündinnen
Ye Yapha Djuba
* 30.04.2003
V: Jukskeiriver Jason of Watermill
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
I. GebhardtV 1
DChA (VDH)
Offene Klasse Hündinnen
Vizara Holland Safara
* 29.11.2000
V: Makamo Delle Cime Bianche
M: Vizara Dazi Yardena
Z: M. v. d. Veer/R. Trappel
S. & H. Dilk V 1
DChA (VDH)
CAC Club (DZRR)
Akira of Kimberley`s Diamond
* 28.06.2003
V: Lionhunt Jabula Baganda
M: Zungwini Diara Quabela
Z: M. Riedel
M. Riedel V 2
Res. DChA (VDH)
Res. CAC Club (DZRR)
Missie of Ginba`s Hero
* 20.04.2002
V: Thokoza Azibo
M: Demba
Z: H. Hebels 
P. StrackeV 3
Samana Rod Ridz
* 23.07.2003
V: Chipangali's Kadani
M: Pasja Pufajara Radosc
Z: K. Malowska
D. Winkler V 4
Shongue Jaka Chaniya Rehani
* 17.08.2002
V: Lionhill Orangeboom at Gabisa
M: Sonstraal Lupe Lanora
Z: C. Dick
K. Meier V
Ye Yapha Bishara
* 11.10.2001
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
W. Brusch V
Mhondoro Dacia
* 16.08.2003
V: Rex Ventors Akeron
M: Kulima Shaya
Z: G. Basilius
 M. & O. Sass V
Baala Gasira v. d. Burg Widukind
* 17.06.2003
V: Badu v. d. Pronkhonde
M: Umvuma Ikuna
Z: A. Ludewig
D. & S. Jurczek V
Macory's Chaitali
* 16.11.1999
V: Baganda Halim
M: Eichenbrook Dakota
Z: K. Lux
 K. Meier SG

Nach oben