IRA Erfurt - 26. April 2003

RICHTER: Liesbeth Mach (CH)

 

HundHalterBewertung
Jüngstenklasse Rüden
Zuritamu Ukuru
* 05.10.2002
V: CH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
M: CH Zuritamu Limara
Z: Spengler
Ullmann/Anneckevsp
Glenaffric Ulanyo of Zuritamu
* 11.09.2002
V: CH Usakose The Boy from Oz at Rhoodedraai
M: CH Entle Neliswa of Glenaffric
Z: Hoave
Machvsp
Jugendklasse Rüden
Zuritamu Shakari Simba
* 04.05.2002
V: CH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
M: Zuritamu Onjany
Z: Spengler
MachSG 1
Chaki von der Kalahari Wüste
* 22.02.2002
V: Merlin v.h. Maasjesfles
M: Ekundu Mavindo Akira
Z: Stietz
RipplSG 2
Cisco von der Kalahari Wüste
* 22.02.2002
V: Merlin v.h. Maasjesfles
M: Ekundu Mavindo Akira
Z: Stietz
Maier/Gollefehlt
Bantu Bomani Ye Kajongwe
* 24.12.2001
V: Shangani Pansa Dafina
M: Glenaholm Jangela
Z: Cardaci
OeftgerG
Championklasse Rüden
Kinyemi Anzi A'Bhubesi
* 14.04.1999
V: CH Aakemba King Astor Gi'Fumo
M: Zumeli's Anzika
Z: Nikolic/Kjaersgaard
Jensen/GoroschV 1
DCHA
RCAC
RCACIB
Bakari vom Döllnitztal
* 24.03.1998
V: Besal Fatoka
M: Fenny z Africke Savany
Z: Payer
SeidelV 2
RDCHA
Amal Silesian Harta
* 01.05.1998
V: Gino z Africke Savany
M: Amalka Rezovsky Hajek
Z: Voijtek
FoltanV 3
Offene Klasse Rüden
Karoskloof TT Simply Red of Heshima ya Kimba
* 21.11.2001
V: Pronkberg Timba
M: Nomvuyo Zuru Thandi of Karoskloof
Z: van Wyk
Jendrychowski/SchmidtV 1
DCHA
CAC
CACIB
Cäsar
* 28.05.1997
V:
M:
Z:
MollerV 2
RDCHA
Akina Furusha Buster
* 16.06.1999
V: Rydgeway African Hunter
M: Abeokuta Furusha
Z: Brosig-Mohr
BurkhardV 3
Casper Bohemia Gold
* 26.05.1999
V: Atte Rhodyry
M: Enji Ropotamo
Z: Vaculova
FoltanV 4
Lionhunt Fana Simba
* 03.10.2000
V: Glenaholm Judge of Lionhunt
M: Ishara Kumari of Lionhunt
Z: Biber
CruseV
Umvuma Makani
* 14.05.1999
V: Helderydge Chivi
M: Umhlandhla Impophoma
Z: Steinke
KühneSG
Apollo of the Composure of Hunting
* 04.11.2001
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Ekundu Mawindo Bora
Z: Stoll
Schädel/AusmeierG
Eichenbrook Gero
* 18.06.1999
V: Merten
M: Eichenbrook Early
Z: Gross
BaselidesG
Bukavu Edwin
* 15.03.2001
V: Africans Fata Morgana Bukana
M: Bukavu Bashaba
Z: Acsay
Kirchnerfehlt
Bax Frasco
* 20.03.1997
V: Dorian Ropotamo
M: Freda Ropotamo
Z: Eisner
Maerckerfehlt
Jüngstenklasse Hündinnen
Watusi Hamida
* 23.10.2002
V: Helderydge Chivi
M: Watusi Dafina
Z: König
Königvsp
Shongwe Jaka Chaniya Rehani
* 17.08.2002
V: Lionhill Orangeboom at Gabisa
M: Sonstraal Lupe Lamora of Shongwe
Z: Dick
Beyer/Meiervsp
Jugendklasse Hündinnen
Zuritamu Shakila
* 04.05.2002
V: CH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
M: Zuritamu Onjany
Z: Spengler
GrundlachV 1
Akilah of the Composure of Hunting
* 04.11.2001
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Ekundu Mawindo Bora
Z: Stoll
HohnbaumSG 2
Zuritamu Tamanisha
* 12.07.2002
V: CH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
M: Zuritamu Joana
Z: Spengler
MollerSG 3
Zuritamu Salima
* 04.05.2002
V: CH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
M: Zuritamu Onjany
Z: Spengler
HahnSG 4
Chani von der Kalahari Wüste
* 22.02.2002
V: Merlin v.h. Maasjesfles
M: Ekundu Mavindo Akira
Z: Stietz
StietzSG
Harmakhi's Bagheera
* 10.07.2002
V: Shangani Pansa Dafina
M: Maya delle Cime Bianche
Z: Venturelli
BaselidesG
Zuritamu Surayya
* 04.05.2002
V: CH Kinyemi Anzi A'Bhubesi
M: Zuritamu Onjany
Z: Spengler
WehnerG
Heshima ya Kimba Dynamite Daisy
* 09.06.2002
V: Bango Leoridge
M: Heshima ya Kimba Ashari
Z: Jendrychowski
Reskifehlt
Atalangana Aisha
* 26.05.2002
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Umvuma Omara
Z: Cadau
Mallwitzfehlt
Zumeli's Dayimani
* 23.02.2002
V: CH Bango Leoridge
M: CH Zumeli's Chekesha
Z: Holmgaard
Holmgaardfehlt
Chadi Watani
* 04.02.2002
V: Amani Mosi Oa Tunja
M: Watani Ashara
Z: Oehler
Müllerfehlt
Championklasse Hündinnen
Zuritamu Limara
* 01.06.1997
V: Kimani's Image Askari
M: CH Zuritamu Imara
Z: Spengler
SpenglerV 1
DCHA
RCAC
RCACIB
Thokoza Meranga
* 15.11.2000
V: That's Why He Is Wa Wa
M: CH Thokoza
Z: Hellebrekers-Huizenga
Marekfehlt
Offene Klasse Hündinnen / Femelles Classe Ouverte
Zuritamu Riandra-Ke
* 20.09.2001
V: Kimani's Image Askari
M: CH Zuritamu Imara
Z: Spengler
Spengler/EckhoffV 1
DCHA
CAC
CACIB
BOB
Johokwe Mara
* 23.02.2000
V: CH Kobus of Nyassalaland
M: CH Johokwe Jenny
Z: Brook-Risse
de Jesu ChristoV 2
RDCHA
Inja Upesi Bashari
* 04.02.2001
V: African Reds Eros
M: Kidogo Ajabu Bahati
Z: Leuteritz
MüllerV 3
Macory's Chaitali
* 16.11.1999
V: Baganda Halim
M: Eichenbrook Dakota
Z: Lux
Beyer/MeierSG 4
Bassari von Rekkas Holzhütte
* 09.05.2001
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Goldie Emma Rhodana
Z: Indorf
BurkhardSG
Watusi Eidi
* 09.05.2000
V: Umvuma Aaron
M: Watusi Adina
Z: König
Weyrauchfehlt

Nach oben