DZRR Clubsiegerschau 18.05.2003, Helvesiek-Appel

Richter: Janet Wang/Lis Megginson (SA)

 

HundHalterBewertung
Jüngstenklasse Rüden
Cubango Chablis
*19.09.02
V: Umvuma Onix
M Masingo Chokoza
Z: Laurer-Hefter
Verfuss-Schäfervv
Jugendklasse Rüden
Kuzonga's Aurelijus
*02.04.02
V: Multi Ch. Rex Ventors Akeron
M: Hunting Choir's Issa
Z: Nielsen
NielsenV1
JCAC
Rachral Abayomi Hintza
*14.05.02
V: Ch. Mswati's Mwanamoetapa
M: Jockular Rachral A Thamani
Z: Peters-Spätjens
AltroggeV 2
Shayengana Shabuka Kimoyo Akimo
*15.06.02
V: Moser Dagmar
M: Boraska
Z: Baars-Stikfort
FluckeV 3
Chester v. Rekkas Holzhütte
*30.05.02
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Goldie Emma Rhodana
Z: Indorf
IndorfV 4
Umlingani Aireus
*11.02.02
V: Thaba Zimbi
M: Tau Marinda
Z: Ferreira
SchroerSG
Mairangi Fabayo
*05.06.02
V: Lionhund Dayimane Umvuma
M: Baganda Ijumaa
Z: Dreyer
DreyerSG
Welenga Efex
*29.05.02
V: Merlin v.h. Maasjesfles
M: Ubangi's Kilva
Z: Pelzer
BrüneSG
Vizara Inkhwazi
*11.08.02
V: Ch. Shangani Pansa Dafina
M: Ch.Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel
Trappel/v.d.VeerSG
Mhondoro Chando-Camani
*08.04.02
V: Chipangali's Kamani
M: Kulima Shaya
Z: Basilius
SchützekSG
Thokoza To Sambo
*04.05.02
V: Thokoza Azibo
M: CH. Kimani's Image for Thokoza
Z: Hellebrekers-Huizenga
MarekSG
Tautsoma Fijabi-Zeus
*11.06.02
V: Merlin v. h. Maasjesfles
M: Tautsoma Darby
Z: Klopsch
TalkeSG
Abaloo Slunce Zivota
*29.07.02
V: Ch. Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Ch. Kirby Bohemia Checko
Z: Klapova
Müller?
Pemba Kibo
*07.03.02
V: Lionhill llanga
M: Lanestil Gracie
Z: Badenhorst
RodefeldG
Zimba Tom Etthewide
*27.04.02
V: Gabaza's Cabo
M: Ukimbu's Cleo
Z: Hohl
WarnerG
Tautsoma Falko
*11.06.02
V: Merlin v. h. Maasjesfles
M: Tautsoma Darby
Z: Klopsch
Schulzfehlt
Mhondoro Chanzi of Chikomo Munda
*08.04.02
V: Chipangali's Kamani
M: Kulima Shaya
Z: Basilius
Heinrichfehlt
Namilanga s Out of Africa Themba
*03.04.02
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Namilanga's Naldani
Z: Hammerschmid
Hammerschmidfehlt
Ehrenklasse Rüden
CH. Johokwe Kofie
* 07.03.97
V: Makaranga Famous Chaka
M: Johokwe Jenny
Z: Rosy Brook-Risse
Angelefehlt
Championklasse Rüden
CH Lionhunt Dayimane Umvuma
* 27.01.99
V: Glenaholm Brigandman
M: Ishara Tuli Jankee of Lionhunt
Z: Biber
MüllerV 1
CAC-VDH CAC-DZRR
BOB
CH Kapoba’s Zalog-Xarit
*10.09.98
V.: Zumeli's Ajabu
M.: Elanda von Fürstenbach
Z.: Karin Pointer
DilkV 2
RCAC-VDH
CH Merlin v h. Maasjesfles
*31.01.00
V: Mswati's Goliat Bogolo
M: Kiboko Kikoto van het Maasjesfles
Z: M. van Butselaar
PohlmannV 3
CH Silesian Harta Amal
*10.05.98
V: Gino z Africke Savany
M: Amalka Brezovsky Hajek
Z: C. Vojtek
FoltanV 4
CH Imbali Kipenzi
*07.05.99
V: Tukela Umgaza At Sofala
M: Imbali Kimili Khala
Z: Craigie
Craigiefehlt
CH Higinsåbyhem
*17.07.99
V: Aakembas King Armani
M: Bubblan's Red Reberta
Z: Hallström
Knutsson/Roosfehlt
Offene Klasse Rüden
Ye Japha Banjoko
*11.10.01
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glennaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
Will/ObschernikatV 1
RCAC-DZRR
Matopos A'Unkas of Zvishoma bva Merten
*09.07.99
V: Multi Ch. Merten
M: Kidogo Ajabu Alice
Z: Jakobsen
WeinmannV 2
RCAC-VDH
Shalanga Asimba
*08.07.99
V: Ridgeway African Hunter
M: Zungwini Anea
Z: Kampf
KampfV 3
Kisangani Baruh ben ya maisha
*04.04.00
V: Nomvuyo Bangura
M: Mswati's Nala
Z: K. van Klaveren
DeckerV 4
Karoskloof TT Simply Red
of Heshima ya Kimba
*21.11.01
V: Pronkberg Timba
M: Nomvuyo Zuru Thandi of Karoskloof
Z: v. Wyk
Jendrychowski/
Schmidt
V
Kigoma Assim
*06.03.01
V: Baganda Halim
M: Umvuma Kima
Z: Mathias Seltmann
JünemannV
Umbani Caibo
*07.07.99
V: Ridgesetter OZ Design
M: Umzingeli Dumisa
Z: Burggraff
GerlachV
Akumba of Sambesi Waters
* 21.07.98
V: Gabaza's Cabo
M: Killma Simba Barka
Z: E. Heckelsmüller
GuthV
Zungwini Chimba
*17.06.98
V: Tatsfield Redregentbandit
M: Eichenbrook Daina
Z: Zühlke
VossV
Kitewatewa Angavu
*26.03.01
V: Baganda Halim
M: Aysche vom Döllnitztal
Z: Meier
SchnaarsV
Baconga von Helvesiek
*26.08.01
V: Lionhunt Dayimane of Umvuma
M: Umvuma Funny
Z: Steinke
HalupkaSG
Umvuma Onyx
* 25.05.99
V: Besal Fatoka
M: African's Fata Morgana Alunda
Z: Müller
v. PapenSG
Dhahabu Ikuma
*27.03.01
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Dhahabu Feret
Z: Laube
TrispelSG
Amon vom Moerser Schloß
*30.10.99
V: Kilima Simba Chamburo
M: Athena
Z: H. Geiger
SpickerSG
Ye Japha Ben Shemen of Vizara
*11.10.01
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glennaholm Jolly Jinx
Z: Peter Obschernicat
van der Veer/TrappelSG
Vizara Hunyani
*29.11.00
V: Ch. Makamo Delle Cine Blance
M: Ned.Int.Ch. Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel/van der Veer
TjoengSG
Askari Nyota Kwa Afrika
* 18.04.01
V: Heshima Ya Kimba Akimba
M: Okanayama Akisha
Z: Brüger
HörsterSG
Eichenbrook Gero
*18.06.99
V: Merten
M: Eichenbrook Early
Z: Groß
Dr. BasilidesSG
Macory's Akondo
14.11.97

V: Rydgeway African Hunter
M: Eichenbrook Dakota
Z: Lux
BruschSG
Sandakan's Ana Itibari
*22.03 01
V: Zuritamu lbura
M: Sandakan's Ana Fanya
Z: Schwarke
NeumannG
Akondos Angel Amid Digger
*27.01.01
V: Macory's Akondo
M: Sandakan's Ana Grace Jehlani
Z: Brusch
KrogG
Imara Jabali Edgar
*08.08.01
V: African Red Eros
M: Be Happy Imara Jabali
Z: Beerbom-Stöppler
 Beerbom-StöpplerG
Welenga Danjuma
*13.11.01
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Welenga Baghira
Z: Pelzer
KießlingG
Nambala Quam of Savannah Winds
*22.08.01
V: Ch. Nambala Gombe
M: Ch. Nambal lanthe
Z: Janes
Joshua-NugentG
Hiramba's Ajabu
*01.11.99
V: Helderidge Chivi
M: Abeocuta Kana
Z: Buchhagen
Reumann/Pohlfehlt
Imara Jabali Djambo
*22.03.01
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Kisangani Ayuma
Z: K. Beerbom-Stöppler
Capelafehlt
Veteranenklasse Rüden
Ridgeway African Hunter
*17.05.93
V: Besal Fatoka
M: Rydgeway Copper Coin
Z: A. Jones-Schleicher
MarekPlatz 1
Besal Fatoka
*15.10.91
V: Pronkberg Swazva of Besal
M: Isimangamanga Zwena of Besal
Z: Bester
Müllerfehlt
Jüngstenklasse Hündinnen
Umvuma Xilla
*13.11.02
V: Helderidge Chivi
M: African's Fata Morgana Alunda
Z: Müller
Müllervv
Aylah Dhima-Kiwanja
*07.11.02
V: Johokwe Kofie
M: Mairangi Dhima
Z: Freund
Hünneckevv
Watusi Hamida
*23.10.02
V: Helderidge Chivi
M: Watusi Dafina
Z: König
Königvv
Glenaholm Jola
*17.10.02
V: Rhoban Chason of Chucklenook
M:  Glenaholm Jinks
Z: Venter
Dr. Meilvsp
Umvuma Xelina
*13.11.02
V: Helderidge Chivi
M: African's Fata Morgana Alunda
Z: Müller
Brandtvsp
Lionhill Thandanani
*27.09.02
V: Rhoban Cahason of Chucklenook
M: Lionhill Threscha
Z: Venter
Capelafehlt
Jugendklasse Hündinnen
Umvuma Wanja
*05.04.02
V: Ch. Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Umvuma Endasha
Z: A. Müller
MüllerV 1
JCAC
Diva Ozrhode Wild Inspiration
*26.06.02
V: Ozrhode Dia Jungle Blues
M: Ch. Ozrhode Ari Mystic Gypsy ET
Z: Codognotto
SonnenbergV 2
Mairangi Fenjuma
*05.06.02
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Baganda Ijumaa
Z: Dreyer
BraunV 3
Kisangai Clever Girl
*08.04.02
V: CH. Chipangali's Kadani
M: Kisangani African Red Ruby
Z: van Klaveren
MollenbergV 4
Tau Tsoma Farida
*11.06.02
V: Merlin v.h. Maasjesfles
M: Tau Tsoma Darby
Z: Klopsch
SprengerV
Mairangi Fabaya
*05.06.02
V: Lionhund Dayimane Umvuma
M: Baganda Ijumaa
Z: Dreyer
 DreyerV
Mhondoro Chena-Kulima
*08.04.02
V: Chipangali's Kamani
M: Kulima Shaya
Z: Basilius
BasiliusV
Heshima ya Kimba Djambo Edda
*09.06.02
V: CH Bango Leoridge
M: CH Heshima ya Kimba Ashari
Z: Jendrychowski
RöschV
Mairangi Fakima
*05.06.02
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Baganda Ijumaa
Z: Dreyer
PohlV
Vizara Ilala
*11.08.02
V: CH Shangani Pansa Dafina
M: Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel
Trappel, v.d.VeerV
Heshima ya Kimba Dizzy Scooby-Dee
*09.06.02
V: CH Bango Leoridge
M: CH Heshima ya Kimba Ashari
Z: Jendrychowski
WirtzV
Cherryl Serabi of Danntrig
*03.02.02
V: Entle Sipho of Danntrig
M: Tish Mataz
Z: Lauw
HohlV
Caghira vom Moerser Schloß
*24.05.02
V: Merlin v.h. Maasjesfles
M: Aluma vom Moerser Schloß
Z: Geiger
SchmitzV
Umvuma Wangai
*05.04.02
V: CH Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Umvuma Endasha
Z: A. Müller
SteinkeV
Harmakhis Bagheera
*10.07.02
V: Shangani Pansa Dafina
M: Maya Delle Cime Bianche
Z: Venturelli
Basilides/SchlichtV
Zvishoma bva Merten Abayomi Aella
*28.03.02
V: CH Chilolo Super Cool
M: Nioba of Zvishoma bva Merten
Z: Weinmann
WeinmannV
Kuzonga's Amy
*02.02.02
V: Rex Ventors Akeron
M: Hunting Choir's Issa
Z: Nielsen
JungeV
Tau Tsoma Faiza
*11.06.02
V: Merlin v.h. Maasjesfles
M: Tau Tsoma Darby
Z: Klopsch
Scherer/SchmitdSG
Heshima ya Kimba Diwune
*09.06.02
V: CH Bango Leoridge
M: CH Heshima ya Kimba Ashari
Z: Jendrychowski
DembeckSG
Chad von Rekkas Holzhütte
*30.05.02
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Goldie Emma Rhodana
Z: Indorf
StockSG
Amira-Changa v.d. Bur. Widukind
*08.05.02
V: Chipangali's Kadani
M: Umvuma Ikuna
Z: Ludewig
GieseSG
Umvuma Wamai
*05.04.02
V: Ch. Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Umvuma Endasha
Z: A. Müller
BruningSG
Nawia Elessar
*17.04.02
V: CH Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Ukimbu's Ambrosie
Z: Pawlowska
SteinkeSG
Missie of Ginba's Hero
*20.04.02
V: thokoza Azibo
M: Demba
Z: H. Hebels
StrackeSG
Championklasse Hündinnen
CH Boshasa Mystery of Savannah Winds
*21.05.99
V: Multi Ch. Aakemba King Astor
M: Ch. Asonga Mist of Savannah Winds
Z: M. Joshua- Nugent
Joshua-Nugent V 1
CAC-VDH RCAC-DZRR
CH Thokoza Meranga
*15.11.00
V: That's Why he is Wa Wa
M: Thokoza
Z: J. Hellebrekers-Huizinga
MarekV 2
RCAC-VDH
CH Vizara Dazi Yardena
*23.11.96
V: CH Vumba
M: Ch. Kore Chirembo benni's
Z: Trappel
Trappel/v.d.VeerV 3
CH Daphne-Kimba von Müller's Wonda
*05.05.99
V: Umhlandla Itsche Lesichotho
M: Umuuma Wonda
Z: Müller
Overhage/SchmidtV 4
Offene Klasse Hündinnen
Cubango Baila
*12.06.01
V: Helderidge Chivi
M: Masingo Chokoza
Z: Laurer-Hefter
RosinV 1
CAC-VDH, CAC-DZRR
Vizara Glenara
*24.09.99

V: CH Mehanna’s Meningo
M: Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel / van der Veer
Trappel/van der VeerV 2
RCAC-VDH
Ester von Müllers Wonda
*01.06.01
V: Umhlandla Itsche Lesichotho
M: Umvuma Wonda
Z: H. Müller
H. MüllerV 3
Kulima Shaya
20.09.00
V: CH Nomvuyo born in the USA of Kulima
M: Kulima Born to be Free
Z: Heerden
BasiliusV 4
Umvuma O'Themba
*25.05.99
V: Besal Fatoka
M: African's Fata Morgana Alunda
Z: Müller
Genheimer
V
Hazel von Müllers Wonda
*01.06.01
V: Umhlandla Itsche Lesichotho
M: Umvuma Wonda
Z: H. Müller
H. MüllerV
Calico-Dawn of Sambesi Waters
*11.10.01
V: Shangani Bakiro
M: Asali of Sambesi Waters
Z: E. u. S. Heckelsmueller
HeckelsmüllerV
Yami tom Etthewide
*29.07.01
V: Gabaza's Cabo
M: Akili fra Heggmoen
Z: Hohl
SeeversV
Masi Bindi Enschy
*05.09.01
V: Roda of Nyasalaland
M: Masi-Bindi Abalisa
Z: Kroll
KupkaV
Ye Japha Bishara
*11.10.01
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
BruschV
Cubango Bagundi
*12.06.01
V: Helderidge Chivi
M: Masingo Chokoza
Z: Laurer-Hefter
GranzV
Kamnene Ijumaa
*12.02.01
V: Johokwe Kofie
M: That's why is Wia-Yaguma
Z: M. E. Kolff
PohlmannV
Terrouges Thembi
*15.04.00
V: Catouche Baneka
M: Kleinbolayi M'Khosigazi Terr
Z: Maureen Beyers
KrejcovaV
Baganda Oshana
*12.02.02
V: CH Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Baganda Elara
Z: Buse
G.& Dr.P. BuseV
Excalibur Mystery
*13.10.01
V: Excalibur Mafusa
M: Kilgen Cleo of Excalibur
Z: Pat Yoe
Beerbom-StöpplerV
Zungwini Anea
*20.07.96
V: Tatsfield Redregentbandit
M: Eichenbrook Daina
Z: Zühlke
KampfV
Welenga Caluna Caya
*20.04.01
V: Basal Fatoka
M: Ubangi's Kilva
Z: Pelzer
AlpsV
Nasibu Cimba
*17.01.02
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Tautsoma Banyane
Z: Langer
LangerV
Nyangwa mana's Bakira
*19.08.01
V: Kerimbai's Akua-Ba
M: Athena vom Linsphertal
Z: Gerhard Dexler
DexlerV
Akima vorn Wöllerstein
*07.11.01
Umadaja Askan
Runaka Aranya
Schüller
MaierV
Ye Japha Asabi
*06.02.01
V: Tatsfield Redregendbandit
M: Rimfire Shadie
Z: Oberschernicat
OberschernicatV
Cubango Alhambra
* 15.01.00
V: Tatsfield Redregent Bandit
M: Masingo Chokoza
Z: Laurer-Hefter
DannemannV
Benin vom Moerser Schloss
*30.07.01
V: Kilima Simba Chamburo
M: Athena
Z: Geiger
GeigerV
Vizara Holland Safara
* 29.11.00
V: CH Makamo delle Cime Bianche
M: CH Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel/v.d. Veer
DilkV
Zungwini Gwendy
*08.05.01
V: Tatsfield Redregentbandit
M: Eichenbrook Daina
Z: Zühlke
ZühlkeV
Ye Japha Bakimba
*11.10.01
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: Obschernicat
BaumstiegerV
Baika von Helvesiek
*26.08.01
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Umvuma Funny
Z: Steinke
ReckersV
Inga ya Mabubesi Akarimba
*13.08.99
V: Rydgeway African Hunter
M: Akira von Rutalfi
Z: Dr. Erhard Heiß
Dr. HeißSG
Sandakan's Ana Imperia Fame
*22.03.2001
V: Zuritamu Ibura
M: Sandakan's Ana Fanya
Z: Schwarke
FreeseSG
Bukeka Inja Bakira
*10.10.01
V: Baganda Halim

M: Mairangi Baringa
Z: A. Claus 
Diedrichs/SchmidtSG
Rachral Bo Beauty Baraka
14.06.99

V: Patton v.h. Maasjesfles
M: African Reds Bo Munya
Z.: Peters-Spätjens
GoySG
Ashanti Nyota kwa Afrika
*18.04.01
V: Heshima ya Kimba Akimba
M: Okanayama Akisha
Z: Brüger
Löserfehlt
Ntchwaidumela Audacia Minora
* 11.10.01
V: Cheyenne of Ka-ul-li's Ridges
M: Heshima y Kimba Bahati
Z: Hofstaedt
Hofstaedtfehlt
Masi Bindi Duschka
*18.07.00
V: Helderydge Chivi
M: Alhanna of Styriau Roseridge
Z.: Kroll
Tobiasfehlt
Imbali Azizi
*07.05.99
CH Tukela Umgaza At Sofala
Imbali Karnili Khala
Craigiefehlt
Veteranenklasse Hündinnen
Akili fra Heggmoen
*20.12.94
V: Jaro tom Etthewide
M: Nakingai tom Etthewide
Z: Weyers
Hohl??
Marusha Haiba Kaisoon
*03.05.94
V:
M:
Z:
Forschum??

Nach oben