Internationale Hundeausstellung Wels, 6. Dezember 2003

Richter: Mag. Dr. Otto Schimpf

 

HundHalterBewertung
Jüngstenklasse Rüden
Bojar Simba Zo Sucheho Hrado
ÖHZB RhR 627
*08.05.2003
V: Ador Bukama
M: Areta Agatovy Kvet
Z: S. Pavol
H. Schreiner vv
Tu'umas Kinga
ÖHZB RhR  594
*11.03.2003
V: Gabaza's Cabo
M: Akina von Treubach
Z: K. + W. Drumm
Fam. Sageder vv
Jugendklasse Rüden
Theboga Ayaba
ÖHZB RhR 601
*24.09.2002
V: Jockular Jamal Aquamarin
M: Nandi Ayaba
Z: I. Blagojevic
D. Kibler SG 1
Bradley Anunnaki
CLP 2710
*11.02.2003
V: Elmali of Ka-Ul-Li's Ridges
M: Asilie Babakar
Z: S. Stusakova
D. Konecna SG 2
Zwischenklasse Rüden
Namilanga's Out of Africa Themba
RhR 529
*03.04.2002
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Namilanga's Naldani
Z: E. Hammerschmid
E. Hammerschmid V 1
CACA
Res. CACIB
Hasani of Ka-Ul-Li's Ridges
CLP 2679
*09.05.2002
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: U. Lichtenauer
D. Konecna V 2
Res. CACA
Amango z Tatianovaho Dvora
SPKP 655
*06.04.2002
V:Ador Bukama
M: Cutama Simanga
Z: S. Szabo
M. Harmanova V 3
Offene Klasse Rüden
Malibu Mozi Folwask Zwierzecy
PKR.VI-7016
*30.06.2001
V: Munyati Zaki Kananga
M: Kwetus Zizi Mafungabusi
Z: B. Malgorzata
G. Czarniecka V 1
CACA
CACIB
Orix Rhodana
SPKP 610
*13.07.2001
V: Calibre M'Kulu Baas
M: Angie z Ranche B
Z: M. Polakova
Krkoska/Tandova V 2
Res. CACA
Wellness delle cime Bianche
ÖHZB RhR 456
*28.03.2000
V: Saturno delle cime Bianche
M: Xenia delle cime Bianche
Z: G. Biacchini
Zankel/Schilder V 3
HandelL z Lukovskeho Dvora
CMKU/RR/2141/01/03
*12.10.2001
V: Adam z Bledeho Udoli
M: Arin Turanka
Z: P: Kotera
L.Kolinova V 4
Davic Aquila Bonice
SHKP 602 
*08.09.2001
V: Calibre M'Kulu Baas
M: Elba ze Sulicke Turze
Z: M. Ondrejmiska
M. Zamecnik V
Dabobo Malozi
CLP/RR/2076
*16.06.2001
V: Shavano's Boss Quentin
M: Amiwa Malozi
Z: T. Miettinen
M. Kramolisova V
Mashaba's Ortezo
ÖHZB RhR 560
*10.08.2001
V: Bayete Mist of Savannah Winds
M: Mashaba's Lwezah
Z: Y. Schönholzer
M.+ C. Strolz SG
Championklasse Rüden
Ebro Pregowce z Jasienia
PKR.VI-6372
*19.01.2001
V: Rydgeway African Hunter
M: Brema Skandens
Z: R. Sienkiewicz
P. Sobierajewicz V 1
CACA
Chipangali's Kamani
ÖHZB RHR 351
*15.12.1998
V: Tandiwe Merigal's Mad Gamble
M: Agnes Visconte de Simon
Z: N. Roth - Callies
M. Weissböck V 2
Res. CACA
Veteranenklasse Rüden
Mehanna's Mataco
ÖHZB RhR 140
*05.03.1993
V: Bondy z Africke Savany
M: Daisy vom Wagnerhof
Z: K. Müller
K. u. U. Lichtenauer V 1
Jugendklasse Hündinnen
Tambuzzi of Shangani
ÖHZB RhR i.E.
*30.12.2002
V: Pacha of Shangani
V: Sarula Chkadzi of Shangani
Z: W. Blumberg
M. u. B. Reddy V 1
Jugendsieger
Bazako Moravia Bashira
CMKU/RR/2657/02
*25.10.2002
V: Mehanna's Noah
M: Desire ze Sulicke Tvrze
Z: M. Zaptopkova
S. Lorenz V 2
Chipangali's Naima
ÖHZB RhR 562
*04.10.2002
V: Elmali of Ka-Ul-Li's Ridges
M: Chipangali's Jamasawazi
Z: N. Roth-Callies
H. Markut
V 3
Senzenina's Bashima
ÖHZB RhR 551
*08.07.2002
V: Danouk de Sauvayre
M: Kapoba's Zara
Z: C. Lepuschitz
S. Schwingshanl V 4
Tuwalole Ayaba
ÖHZB RhR 603
*24.09.2002
V: Jockular Jamal Aquamarin
M: Nandi Ayaba
Z: I. Blagojevic
M. Klaffenböck SG
Zwischenklasse Hündinnen
Mhondoro Conjali of Utonga
ÖHZB RhR 559
*08.04.2002
V: Chipangali's Kamani
M: Kulima Shaya
Z: G. Basilius
M. Weissböck V 1
CACA
Radislava Ropotamo
CMKU/RR/ 2232/02
*12.01.2002
V: Sarula Forosi
M: Chic Maribell Ropotamo
Z: M Viktorinova
H. Belk V 2
Res. CACA
Hema of Ka-Ul-Li's Ridges
ÖHZB RhR 543
*09.05.2002
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: U. Lichtenauer
U. Lichtenauer SG 3
Kisangani Clever Girl
VDH 02/1092791
*08.04.2002
V: Chipangali's Kadani
M: Kisangani African Red Ruby
Z: K. van Klaveren
R. Möllenberg fehlt
Offene Klasse Hündinnen
Haika z Lukovskeho Dvora
CMKU/RR/2147/01
*12.10.2001
V: Adam z Bledeho Udoli
M: Arin Turanka
Z: P: Kotera
D. Hanackova V 1
CACA
 
Bahari Stöpsel of the red Lion Hunter
VDH 00/1092099
*16.7.2000
V: Kerimbai's Akua Ba
M: Diva of Kimbidia
Z: R. Fischer
C. Gerhardt-Salbert V 2
Res. CACA
Dee-Anne Goldie Red
ÖHZB RhR 506
*09.02.2001
V: Amal Silesian Harta
M: Hessya Ropotamo
Z: Vera Kanakova
Zankel / Schilder V 3
Ye Japha Bashima
ÖHZB RhR 522
*11.10.2001
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: P. Obschernicat
B. Rauch SG 4
Akewa Baghira
VDH 02/1092951
*08.06.2002
V: Mehanna's Noah
M: Mikusi Ashiwa-Zora
Z: B. Stolz
B. Stolz SG
Glenaholm Jagluipard
BT 014474
*07.11.01
V: Glenaholm Brigandman
M: Glenaholm Jinks
Z: L. Venter
Kremer / Zöllner fehlt
Mavunguela's Savimbi
ÖHZB RhR 480
*11.02.2001
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Mavunguela's Pangani
Z: S. Ubl
J. De Graff- Mayer fehlt
Championklasse Hündinnen
Edeni Pregowce z Jasienia
PKR.VI-6372
*19.01.2001
V: Rydgeway African Hunter
M: Brema Skandens
Z: R. Sienkiewicz
C. Witold V 1
CACA
CACIB
BOB
Namilanga's Naldani
ÖHZB RhR 312
*13.08.98
V: Mehanna's Noah
M: Mavunguela's Nanganura 
Z: Hammerschmid
E. Hammerschmid V 2
Res. CACA
Res. CACIB
Asimba of the red Lion Hunter
VDH 98/1091182
*16.06.1998
V: Merten
M: Diva of Kimbida
Z: Fischer, R. u. H.
R. u. H. Fischer V 3
Bessy Saranga
CMKU/RR/1534/00
*05.01.2000
V: Antares
M: Bendy z Vrboveckeho Mlyna
Z: J. Nabelek
J. Nabelek V 4
Masi Bindi Elandra
VDH 01/1092609
*05.09.2001
V: Rodan of Nyasalaland
M: Masi Bindi Abalisa
Z: M. Kroll
M. Kroll V
Veteranenklasse Hündinnen
Bendy z Vrboveckeho Mlyna
CMKU/RR/393/96/98
*03.03.1196
V: Simba of Bo Kama
M: Bendts Kayama
Z: J. Kykodymova
J. Nabelek V 1

Nach oben