16. RRCÖ - Clubsiegerschau, 7. Juni 2003

Richter: Franz Neuwirth (USA) - Rüden, BOB / Yvonne du Preez (RSA) - Hündinnen, BOB

 

HundHalterBewertung
Babyklasse Rüden
Aramis
ÖHZB RhR i.E. *30.01.2003
V: Mehanna's Mataco
M: Muriel Rhodana
Z: B. Povolny
T. Zieglervv 1
Amadu
CMKU/RR/2668/02 *18.12.2002
V: Asman Malzewicka Rovina
M: Brenda
Z: L. Safarnova
Ing. J. Eckvv 2
Dayo-Shumba of Sambesi Waters
VDH i.E. *01.01.2003
V: Chipangali's Kamani
M: Asali of Sambesi Waters
Z: Fam. Heckelsmüller
N.+ H. Runco-Rindlisbachervv 3
Jüngstenklasse Rüden
Theboga Ayaba
ÖHZB RhR i,E. *24.09.2002
V: Jockular Jamal Aquamarin
M: Nandi Ayaba
Z: I. Blagojevic
D. Kiblervv 1
Jugendklasse Rüden
Hasani of Ka-Ul-Li's Ridges
ÖHZB RhR 539 *09.05.2002
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: U. Lichtenauer
D. KonecnaV 1
Jugendsieger
Amango z Tatianovaho Dvora
SPKP 655 *06.04.2002
V:Ador Bukama
M: Cutama Simanga
Z: S. Szabo
M. HarmanovaV 2
Colonel Bango of the red Lion Hunter
VDH02/1092825 *18.04.2002
V: Bango Leoridge
M: Asimba of the red Lion Hunter
Z: R. Fischer
R. KuhlbrockV 3
Cibale Carlos of the red Lion Hunter
VDH02/1092824 *18.04.2002
V: Bango Leoridge
M: Asimba of the red Lion Hunter
Z: R. Fischer
K. OglV 4
Bukavu Bawu Golo
ÖHZB RhR 565 *02.04.2002
V: Ador Bukama
M: Bukavu Bashaba
Z: L. Acsay
A. PrantlV
Senzenina's Bomani
ÖHZB RhR 550 *08.07.2002
V: Danouk de Sauvayre
M: Kapoba's Zara
Z: C. Lepuschitz
A. HoferV
Mavunguela's Tangawezi
ÖHZB RhR 526. *19.03.2002
V: Kisangani Akidu
M: Fungulwe of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: S. Ubl
H. Fuchs / S. UblV
Hiranya of Ka-Ul-Li's Ridges
RhR 540*09.05.2002
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: U. Lichtenauer
R. IvansichV
Thokoza To Sambo
NSHB 2395735 *04.05.2002
V:Thokoza Azibo
M: Kimani's Image for Thokoza
Z: J. Hellebrekers-Huizenga
G. J. MarekV
Vizara Inkhwazi
NSHB 2440194 *11.08.2002
V: Shangani Pansa Dafina
M: Vizara Dazi Yardena
Z: R. Trappel
R. Trappel /
M. van der Veer
V
Mavunguela's Tungata
ÖHZB RhR 523 *19.03.2002
V: Kisangani Akidu
M: Fungulwe of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: S. Ubl D.Reimerth
 G
Zwischenklasse Rüden
Eilack Tshombe of Kisangani
VDH02/109Ü2668 *03.12.2001
V: Rekaylahn Jabulisa of Clachan
M: Eilack Chinaka
Z: J. Selby
K. van KlaverenV 1
CACA
Mbogani's Denys
ÖHZB RhR 509 *20.06.2001
V: Aakemba King Astor Gi'Fumo
M: Carlanna Candy
Z: K. Vogelsinger
B. EdengruberV 2
Res. CACA
Mbogani's Dongo
ÖHZB RhR 510 *20.06.2001
V: Aakemba King Astor Gi'Fumo
M: Carlanna Candy
Z: K. Vogelsinger
J. PumV 3
Chifumo of Sambesi Waters
VDH01/1092586 *11.10.2001
V: Shangani Bakiro
M: Asali of Sambesi Waters
Z: Fam. Heckelsmülle
A. I. Hürzeler-Gomezzurückgezogen
Offene Klasse Rüden
Amor
HR 10092 R *27.05.2001
V: Rydgeway African Hunter
M: Mulobezi
Z: T. Pavlinovic
Familie StragaV 1
CACA
BOS
BOB
African Red Stone Berry
ÖHZB RhR 433 *24.02.2000
V: Sarula Forosi
M: African Fata Morgana Tara
Z: J. Böti
R. MäderV 2
Res. CACA
Ridgestetter oz Design
N 1645963 *24.09.1996
V: Jedazar Yeye Randazzo
M: Ridgesetter Showstoppa
Z: T. Comerford
S. WalcherV 3
Mashaba's Ortezo
ÖHZB RhR 560 *10.08.2001
V: Bayete Mist of Savannah Winds
M: Mashaba's Lwezah
Z: Y. Schönholzer
M.+ C. StrolzV 4
Orpheus Ropotamo
ÖHZB RhR 521 *10.09.2000
V: Sarula Forosi
M: Kincsem Ropotamo
Z: M. Victorinova
M. AntoniV
Bukuru of Sambesi Waters
VDH00/1092112. *23.07.2000
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Kilima Simba Barka
Z: Fam. Heckelsmüller
A. I. Hürzeler-GomezV
Ye Yapha Ben Shemen
NSHB 2375485 *11.10.2001
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: P. Obschernicat
R. Trappel /
M. van der Veer
V
Chipangali's Laurens
ÖHZB RhR 437 *24.05.2000
V: Ridgestetter oz Design
M: Agnes Visconte de Simon
Z: N. Roth-Callies
P. Wickezurückgezogen
Chipangali's Madiro
ÖHZB RhR 449 *14.08.2000
V: Pronkberg Renga of Clachan
M: Chipangali's Jamasawazi
Z: N. Roth-Callies
K. Nitscherfehlt
Championklasse Rüden
Pingu Ayaba
HR 10047 R *21.02.1999
V: Danouk de Sauvayre
M : Kwena Ayaba
Z: I. Blagojevic
I. BlagojevicV 1
CACA
Amal Silesian Harta
CLP/RR/1011 *10.05.1998
V: Gino z Africke Savany
M: Amalka Brezovsky Hajek
Z: C. Vojtek
D. FoltanV 2
Res. CACA
Chipangali's Kamani
RHR 351 *15.12.1998
V: Tandiwe Merigal's Mad Gamble
M: Agnes Visconte de Simon
Z: N. Roth - Callies
M. WeissböckV 3
Veteranenklasse Rüden
Rydgeway African Hunter
NHSB 1879293 *17.05.1993
V: Besal Fatok
M: Rydgeway Copper Coin
Z: A.Jones-Schleicher
G. J. MarekV 1
Mehanna's Mataco
ÖHZB RhR 140 *05.03.1993
V: Bondy z Africke Savany
M: Daisy vom Wagnerhof
Z: K. Müller
K.+ U. LichtenauerV 2
Gabaza`s Cabo
ÖHZB RhR212 *20.061994
V: Etjo
M: Zinga Lionhill
Z: B. Scherz
R. SpörrV 3
Sarula Forosi
ÖHZB RhR233 *01.03.1995
V: Mushana Shava
M: Munyoro of Sarula
Z: L. Costa
F. Zimmermannzurückgezogen
Babyklasse Hündinnen
Dima-Thokoza of Sambesi Waters
VDH i.E. *01.01.2003
V: Chipangali's Kamani
M: Asali of Sambesi Waters
Z: Fam. Heckelsmüller
A. Rossvv 1
Nikanga Asabi
VDH 02/1093143 *10.12.2002
V: Boseda Ngarambe of S.Waters
M: Phutnaditjhaba's Akira
Z: R. Schmidt
Ü. Bapischv 2
Jüngstenklasse Hündinnen
Titilayo Ayaba
HR 10124 *24.09.2002
V: Jockular Jamal Aquamarin
M: Nandi Ayaba
Z: I. Blagojevic
I. Blagojevicvv 1
Twiny Ayaba
HR 10128 *24.09.2002
V: Jockular Jamal Aquamarin
M: Nandi Ayaba
Z: I. Blagojevic
I. Blagojevicv 2
Tuwalole Ayaba
ÖHZB RhR i.E. *24.09.2002
V: Jockular Jamal Aquamarin
M: Nandi Ayaba
Z: I. Blagojevic
M. Klaffenböckv 3
Chipangali's Naima
ÖHZB RhR 562 *04.10.2002
V: Elmali of Ka-Ul-Li's Ridges
M: Chipangali's Jamasawazi
Z: N. Roth-Callies
Dr. H. Markuto.B.
Jessy z Lukousekeho Dvora
CMKU/RR/2650/02 *02.10.2002
V: Elmali of Ka-Ul-Li's Ridges
M: Airin Turanka
Z: P. Kotera
J. Silaro.B.
Danntrig Intambo
ÖHZB RhR 600 *04.11.2002
V: Entle Sipho of Danntrig
M: Demundeville Timone of Danntrig
Z: J.G. Low
N. Roth-Calliesfehlt
Jugendklasse Hündinnen
Kisangani Clever Girl
VDH02/1092791 *08.04.2002
V: Chipangali's Kadani
M: Kisangani African Red Ruby
Z: K. van Klaveren
R. MöllenbergV 1
Jugendsieger
Chilly Pepper of the red Lion Hunter
VDH02/1092828 *18.04.2002
V: Bango Leoridge
M: Asimba of the red Lion Hunter
Z: R. Fischer
C. DostSG 2
Vizara Ilala
NSHB 2440198 *11.08.2002
V: Shangani Pansa Dafina
M: Vizara Dazi Yardena
Z: R. Trappel
R. Trappel /
M. van der Veer
SG 3
Hemangy of Ka-Ul-Li's Ridges
ÖHZB RhR 542 *09.05.2002
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: U. Lichtenauer
J. CarbaSG 4
Namilanga's Oribi
ÖHZB RhR 532 *03.04.2002
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Namilanga's Naldani
Z: E. Hammerschmid
C.+ S. WalcherG
Shaquana Ayaba
HR 10097 *03.04.2002
V: Helderydge Chivi
M: Poa Ayaba
Z: I. Blagojevi
S. ThavenetG
Heshima ya Kimba Dharma Sina
VDH02/109R2991 *09.06.2002
V: Bango Leoridge
M: Heshima ya Kimba Ashari
Z: A. Jendrychowski
N. GrünefelderG
Mavunguela's Thandeka
ÖHZB RhR 528 *19.03.2002
V: Kisangani Akidu
M: Fungulwe of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: S. Ubl
A. Weidlgenügend
Senzenina's Bizajo
ÖHZB RhR 552 *08.07.2002
V: Danouk de Sauvayre
M: Kapoba's Zara
Z: C. Lepuschitz
P. Wittnergenügend
Hema of Ka-Ul-Li's Ridges
RhR 543 *09.05.2002
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: U. Lichtenauer
U. Lichtenauernicht genügend
Mhondoro Conjali of Utonga
RhR 559 *08.04.2002
V: Chipangali's Kamani
M: Kulima Shaya
Z: G. Basilius
M. Weissböcknicht genügend
Macumazahn Tusani Pearl
SPKP 733 *29.04.2002
V: Ozrhode Ari Mystic Fate E.T.
M: Macumazahn Pearl Jam
Z: P.J. Edgar
M. Tusanovafehlt
Zwischenklasse Hündinnen
Glenaholm Jagluipard
BT 014474 *07.11.01
V: Glenaholm Brigandman
M: Glenaholm Jinks
Z: L. Venter
P. Kremer /
M. Zöllner
V 1
CACA
Mbogani's Demba
ÖHZB RhR 513 *20.06.2001
V: Aakemba King Astor Gi'Fumo
M: Carlanna Candy
Z: K. Vogelsinger
M. SchwarzV 2
Res. CACA
Ye Japha Bashima
RhR 522 *11.10.2001
V: Vizara Shemesh of Shabani
M: Glenaholm Jolly Jinx
Z: P. Obschernicat
B. RauchG
Enni od Cykasu
CLP/RR/2176*02.11.2001
V: Chipangali's Kamani
M: Clea z Brodu nad Tichou
Z: R. Janouskovcova
R. JanouskovcovaG
Macumazahn Malawi Magic
SPKP 702 *03.01.2002
V: Caprivi As Good As It Gets
M: Macumazahn Miss Shagwell
Z: P.J. Edgar
A. Friedrichovafehlt
Offene Klasse Hündinnen
Vizara Glenara
NSHB 2269179 *24.09.1999
V: Mehanna's Meningo
M: Vizara Dazi Yardena
Z: R. Trappel
R. Trappel /
M. van der Veer
V 1
CACA
BOS
Gambia of Ka-Ul-Li's Ridges
RhR 463 *04.01.2001
V: Mehanna's Mataco
M: Ctoret Beni's Ridges
Z: U. Lichtenauer
U. LichtenauerV 2
Res. CACA
Calico Dawn of Sambesi Waters
VDH01/1092591 *11.10.2001
V: Shangani Bakiro
M: Asali of Sambesi Waters
Z: Fam. Heckelsmüller
Fam. HeckelsmüllerV 3
Therrouges Thembi
CMKU/RR/1986/01/00 *15.04.2000
V: Cartouche Baneka
M: Kleinbolayi M'Khosigazi
Z: M. Beyers
P. KrejciSG 4
Mavunguela's Savimbi
RhR 480 *11.02.2001
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Mavunguela's Pangani
Z: S. Ubl
J. De Graff- MayerG
Thuraia Alika Jamila
VDH01/1380128 *27.04.2001
V: Witches Lecreme`s Trick
M: Beris Bile Karpaty
Z: M. Pehr
M. PehrG
Retta Ayaba
HR 10074 *16.12.2000
V: Pronkberg Renga of Clachan
M: Nandi Ayaby
Z: I. Blagojevic
I. Jegerfehlt
Championklasse Hündinnen
Nandi Ayaba
HR 10035 R *08.07.1997
V: Cartouche Tenzi
M : Kwena Ayaba
Z: I. Blagojevic
I. BlagojevicV 1
CACA
Adelaide Wadaru
SPKP 255 *11.04.1998
V: Assio Zahoranka
M: Afandhali Simanga
Z: A. Mrazek
Ing. L.HladkyV 2
Res. CACA
Vizara Dazi Yardena
NSHB 2112931 *23.11.1996
V: Vumba
M: Chore Chiremba Beni's Ridges
Z: R. Trappel
R. Trappel /
M. van der Veer
V 3
African Red Stone Bety
ÖHZB RhR 520 *24.02.2000
V: Sarula Forosi
M: African Fata Morgana Tara
Z: J. Böti
F. ZimmermannV 4
Thokoza Meranga
NSHB 2330050 *15.11.2000
V: That's Wy He Is Wa Wa
M: Thokoza
Z: J. Hellebrekers-Huizenga
G. J. MarekSG
Poa Ayaba
HR 10046 R *21.02.1999
V: Danouk de Sauvayre
M : Kwena Ayaba
Z: I. Blagojevic
S. ThavenetG
Kisangani Bajuni
VDH 00/1091970 *04.04.2000
V: Nomvuyo Bangura
M: Msawti's Nala
Z: van Klaveren
S. Radhofffehlt
Veteranenklasse Hündinnen
Mavunguela's Pangani
ÖHZB RhR 230 *19.06.1995
V: Mehanna's Meningo
M: Kalulu delle cime Bianche
Z: S. Ubl
S. UblV 1
Ctoret Beni's Ridges
ÖHZB RhR 234 *03.11.1994
V: Mushana Mercury
M: Artemis Beni's Ridges
Z: B. Kiesler
U. LichtenauerSG 2
Zuchtgruppe
of Ka-Ul-Li's Ridges - U. Lichtenauer 1. Platz
Mavunguela's - S. Ubl 2. Platz
Paarklasse
Ridgestetter oz Design / Namilanga's Oribi - S. Walcher 1. Platz
Chipangali's Kamani / Mhondoro Conjali of Utonga - M. Weissböck 2. Platz
Mehanna's Mataco / Ctoret Beni's Ridges - U. Lichtenauer 3.Platz

Nach oben