Internationale Hundeausstellung Graz, 1.März 2003

Richter: Frau Gabriele Wodak (A)

 

HundHalterBewertung
Jugendklasse Rüden
Hasany of Ka-Ul-Li's Ridges
*09.05.2002 RhR 540
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: U. Lichtenauer
Drahomira Konecna V 1
Jugendsieger
Mavunguela's Tangawezi
*19.3.2002 RhR 526
V: Kisangani Akidu
M: Fungulwe of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: S. Ubl
Heinrich Fuchs /
Susanne Ubl
V 2
Shababu Sheikh
*24.04.2002 RhR 
V: Mehanna´s Noah
M: Mavinda
Z: G. Zlukevic
Friedrich ProbstV 3
Namilanga's Out of Africa Themba
*03.04.2002 RhR 529
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Namilanga's Naldani
Z: E. Hammerschmid
Elisabeth Hammerschmid SG 4
Hiranya of Ka-Ul-Li's Ridges
*09.05.2002 RhR 540
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: U. Lichtenauer
Rudolf Ivansich SG
Mavunguela's Tungata
*19.3.2002 RhR 523
V: Kisangani Akidu
M: Fungulwe of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: S. Ubl
Dietlinde Reimerth SG
Zwischenklasse Rüden
Amor
*27.05.2001 HR 10092 R
V: Rydgeway African Hunter
M: Mulobezi
Z: T. Pavlinovic
Familie StragaV 1
CACA
CACIB
Dabobo Malozi
*16.06.2001 CLP/RR/2076
V: Shavano's Boss Quentin
M: Amiwa Malozi
Z: T. Miettinen
Monika KramolisovaV 2
Res. CACA
Mashaba's Ortezo
*10.08.2001 SHSB 602760
V: Bayete Mist of Savannah Winds
M: Mashaba´s Lwezah
Z: Y. Schönholzer
Markus und Christine StrolzSG 3
Orix Rhodana
*13.07.2001 SPKP 610
V: Calibre M´Kulu Baas
M: Angie z Ranche B
Z: M. Polakova
Krkoska / Tandova SG 4
Offene Klasse Rüden
Adolf Magdahor
*01.04.2000 Met.Rhod.R.667/4/02
V: Giacomo Behemia Checko
M: Belinda Bohemia Checko
Z: M. Horka
Rajcsanyi/PatasyovaV 1
CACA
Championklasse Rüden
Pingu Ayaba
*21.02.1999 HR 10047 R
V: Danouk de Sauvayre
M: Kwena Ayaba
Z: I. Blagojevic
Ina BlagojevicV 1
CACA
CACIB
Keston Rhodana
*31.03.1999 CLP/RR/1316
V: Simba of Bo Kama
M: Briga Rhodana
Z: M. Polakova
Jan FoubikV 2
Res. CACA
Chipangali's Kamani
*15.12.1998 RHR 351
V: Tandiwe Merigal's Mad Gamble
M: Agnes Visconte de Simon
Z: N. Roth - Callies
Maria Weissböck fehlt
Veteranenklasse Rüden
Mehanna's Mataco
*05.03.1993 RhR 140
V: Bondy z Africke Savany
M: Daisy vom Wagnerhof
Z: K. Müller
Karl und Ulrike LichtenauerV 1
Jugendklasse Hündinnen
Namilanga's Ongoa
*03.04.2002 RhR 531
V: Lionhunt Dayimane Umvuma
M: Namilanga's Naldani
Z: E. Hammerschmid
Gregor ZehetnerV 1
Jugendsiegerin
Hema of Ka-Ul-Li's Ridges
*09.05.2002 RhR 543
V: Bango Leoridge
M: Emba of Ka-Ul-Li's Ridges
Z: U. Lichtenauer
Ulrike LichtenauerV 2
Mhondoro Conjali of Utonga
*08.04.2002 RhR 559
V: Chipangali´s Kamani
M: Kulima Shaya
Z: G. Basilius
Maria Weissböck fehlt
Zwischenklasse Hündinnen
Mogyorodi Gator Bizi
*19.07.2001 ÖHZB 547
V: Kwazulu Malakiba
M: Tanakajd Szepe Moni
Z: G. Sleisz
Sabine GabrielV 1
CACA
Offene Klasse Hündinnen
Gambia of Ka-Ul-Li's Ridges
*04.01.2001 RhR 463
V: Mehanna's Mataco
M: Ctoret Beni's Ridges
Z: U. Lichtenauer
Ulrike LichtenauerV 1
CACA
CACIB
BOB
Kisangani Bajuni
*04.04.2000 VDH 00/1091970
V: Nomvuyo Bangura
M: Msawti's Nala
Z: van Klaveren
Sabine RadhoffV 2
Res. CACA
Res. CACIB
Mavunguela's Savimbi
*11.02.2001 RhR 480
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Mavunguela's Pangani
Z: S. Ubl
Jeanny De Graff- Mayer V 3
Fiona of Ka-Ul-Li's Ridges
*18.10.1999 RhR 427
V: Mehanna's Mataco
M: Ctoret Beni's Ridges
Z: Lichtenauer
Reinhold TamlerV 4
Retta Ayaba
*16.12.2000 HR 10074
V: Pronkberg Renga of Clachan
M: Nandi Ayaba
Z: I. Blagojevic
Familie JegerV
Championklasse Hündinnen
Poa Ayaba
*21.02.1999 HR 10046 R
V: Danouk de Sauvayre
M: Kwena Ayaba
Z: I. Blagojevic
Snjezana ThaventetV 1
CACA
Nandi Ayaba
*08.07.1997 HR 10035
V: Cartouche Tenzi
M: Kwena Ayava
Z: I. Balogjevic
Ina BlagojevicV 2
Res. CACA
Lady Lee Rhodana
*21.05.1999 CMKU RR 1376/99
V: Helderydge Chivi
M: Estella Rhodana
Z: M. Polakova
Petra Smekalova V 3

Nach oben