IHA St. Gallen (CH), 21.05.2000

Richter: P. Krol (PL)

 

HundHalterBewertung
Offene Klasse Rüden
Pacha of Shangani
V: Umvutcha Matobo
M: Mataqua Mustard Seed
Z: Muddyman
Schenkelberg V 1
Ben Gabo Loohoowo
V: Gabaza’s Cabo
M: Magharibi Chana
Z: Wagener
Bieber V 2
Kerimbai’s Akua-ba
V: Gabaza’s Cabo
M: Sandakan’s Ana Bashirir
Z: Stiefel
Sommer V 3
Championklasse Rüden
Zuritamu Kuru
V: Djungelkattens Garish Gordon
M: Zuritamu Ghajany
Z: Spengler
Wittke V 1
CAC
CACIB
BOB
Zuritamu Lonyo
V: Kimani’s Image Askari
M: Zuritamu Imara
Z: Spengler
Kakucsi V 2
Res. CAC
Res. CACIB
Tandiwe Merigal’s Mad Gamble
V: Turoka’s Globe Casino
M: Calico Ridge Valkyrie Maiden
Z: Crouch
Pestalozzi V 3
Umvutcha Matobo
V: Chucklenook Chancellor
M: Lionhill Maid Marion
Z: Sankey
Blumberg V 4
Jüngstenklasse Hündinnen
Vizara Gerenuk
V: Mehanna’s Meningo
M: Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel
Sommer vv
Merigal’s Nanjua
V: Merigal’s Mad Gamble
M: Baganda Galilea
Z: Pestalozzi
Brechlin v
Jugendklasse Hündinnen
Tropaco Danu Mushana
V: Danu Ghana
M: Tropaco Shana
Z: Brunner
Schaffner V 1
Jugendsieger
Offene Klasse Hündinnen
Auteuil Peana
V: Percois, Patch
M: Ingwazi Lobenguela
Z: Rouget
Wittke V 1
Res. CAC
Res. CACIB
Akaranga of Sambesi Waters
V: Gabaza’s Cabo
M: Kilima Simba Barka
Z: Heckelsmüller
Männer V 2
Umvuma Imba
V: Besal Fatoka
M: Umhlandla Impophoma
Z: Müller
Casagrande V 3
Baganda Galilea
V: Tatsfield Redregentbandit
M: Merigals Jinga
Z: Buse
Pestalozzi V 4
Shangani Binti Bahati
V: Vumba
M: Sarula Chikadzi
Z: Blumberg
Schmidt V
Asimba of the red Lion Hunter
V. Merten
M: Diva of Kimbida
Z: Fischer
Fischer V
Shangani Chambela
V: Kianga Dagmar
M: Shangani Askari
Z: Blumberg
Blumberg o.B.
Championklasse Hündinnen
Zuritamu Limara
V: Kimani’s Image Askari
M: Zuritamu Imara
Z: Spengler
Spengler V 1
CAC
CACIB
Sarula Chikadzi
V: Rustig Mooketsi
M: Mushana Ranzi
Z: Costa
Blumberg V 2

Nach oben