IRZ in Hannover am 31. Oktober 1999

RICHTER: Walter Schicker

 

HundHalterBewertung
Jüngstenklasse Rüden
Bobo Imara Jabali
* 15.02.99
V: Helderydge Chivi
M: Baganda Fascination
Z: Beerbom-Stöppler
Ingolf Kellermann vv
Sobhuzas Ashabo Yakoma Assai
* 21.03.99
V: Makaranga Hurricane
M: Tamara 
Z: Schneiderling
Martina Stahl v
Baloo Imara-Jabali
* 15.02.99
V: Helderydge Chivi
M: Baganda Fascination
Z: Beerbom-Stöppler
Regina Gärtner wv
Jugendklasse Rüden
Ukunda Bongo
* 15.11.98
V: Helderydge Chivi
M: Jockular African Kainda
Z: Seine
Seine / Bogaad SG 1
JCAC (LDRR)
Kapoba’s Zalog-Xarit
* 10.09.98
V: Zumeli’s Ajabu
M: Elanda von Fürstenbach
Z: Pointer
Holger und Silvia Dilk SG 2
Res. JCAC (LDRR)
Shangani Chimbuka
* 05.09.98
V: Kianga Dagmar
M: Shangani Askari
Z: Blumberg
Christiane und Stephan Diez G 4
Lionhunt Dayimane
* 27.01.99
V: Glenaholm Brigandman
M: Ishara Tuli Yankee of Lionhunt
Z: Biber
Anne Müller G 3
Mairangi’s Chanouh
* 13.06.98
V: Besal Fatoka
M: Sandakan’s Ana Bagheera
Z: Dreyer
Brigitte Linke o.B.
Offene Klasse Rüden
Mswati’s Digger A African Hunter
* 23.09.97
V: Rydgeway African Hunter
M: Jockular Inyan Gani
Z: Verstappen
S. und D. Hägermann V 1
DCHA
CAC (LDRR)
CACIB
Heshima ya Kimba Akimba
* 13.11.96 
V: Rydgeway African Hunter
M: Bella-Kimba
Z: Jendrychowski
Frank und Ellen Schmerling V 2
Res. DCHA,
Res. CAC (LDRR)
Res. CACIB
Baganda Imara Jabali
* 27.05.97
V: Besal Fatoka
M: Baganda Elara
Z: Buse
Kathrin Beerbom-Stöppler V3
Aakemba King Astor Gi Fumo
* 25.06.95
V: Marsabit M’Fumo
M: Simbashana’s Givenchy
Z: Rustner
Margareta Lantz V 4
Watermill Langeberg
* 08.04.97
V: Jukskeiriver Jason of Watermill
M: Sanbonani of Watermill
Z: Harrison
Holger Kluth V
San v. h. Maasjesfles
* 23.03.97
V: Mswati’s Goliath Bogolo
M: Boikokobetso
Z: van Butselaar
Hans-Joachim Böhnke V
Heshima ya Kimba Bamboo Bo-Do
* 26.03.98
V: Rydgeway African Hunter
M: Bella-Kimba
Z: Jendrychowski
Jasmin und Peter Gauselmann V
Domboshawa Bayuputra
* 14.02.97
V: Venandi Aladin
M: Galikwe Bayumi
Z: Pfeiffer
Dr. D. Kinast und
C. A. Nazir-Kinast
V
Kilima Simba Chamburo
* 06.01.97
V: Zuritamu Ibura
M: Kilima Simba Ashara
Z: Overmeyer
Anja und Oliver Meffert SG
Tumalanga Arengo
* 15.04.98
V: Ando von der Garvensburg
M: Chariff Tugela
Z: Bald-Dornhöfer
Thomas Woschnik SG
Macory’s Akondo
* 14.11.97
V: Rydgeway African Hunter
M: Eichenbrook Dakota
Z: Lux
Susanne Brusch SG
Mairangi Chilog
* 13.06.98
V: Besal Fatoka
M: Sandakan’s Ana Bagheera
Z: Dreyer
Andreas Börner SG
Shumbazino Ari
* 23.02.96
V: Besal Fatoka
M: Umvuma Xana Winnie
Z: Filius
Doris und Sven Jurczek SG
Asco
* 31.05.98
V: Makaranga Hurricane
M: Sara
Z: Beate Göthe-Symalzek
Beate Göthe-Symalzek G
Baganda Halim
* 12.02.97
V: Tatsfield Redregentbandit
M: Tandiwe Baganda’s Lucky Lady
Z: Buse
Uwe und Ira-Anja Meyer G
Baganda Harambe
* 12.02.97
V: Tatsfield Redregentbandit
M: Tandiwe Baganda’s Lucky Lady
Z: Buse
C. Schimmank-Scholz G
Umvuma Isambo
* 05.01.98
V: Besal Fatoka
M: Umhlandla Impophoma
Z: Müller
Harald Eckhard G
Amun
* 20.07.96
V: Pensacola
M: Makaranga Julita
Z: Zech
Udo Otte NGGD
Arengo von der Stüdenbach
* 28.02.97
V: Besal Golden Rule
M: Eileen vom Bärenkopf
Z: Werner
Nicole Wöltge o.B.
Batibo Ekundu Mawindo
* 03.044.98
V: Gabaza’s Cabo
M: Maschona Alyssa
Z: Krause
Norman Piel o.B.
Rüden Championklasse
Merten
* 04.08.93
V: Vumba
M: Jockular Jodi
Z: Nijhof
Jürgen Weinmann V 1
DCHA
CAC (LDRR)
Gabaza’s Cabo
* 20.06.94
V: Etjo
M: Zinga Lionhill
Z: Scherz
Roland Spörr V 2
Res.DCHA
Res. CAC(LDRR)
Jüngstenklasse Hündinnen
Be Happy Imara Jabali
* 15.02.99
V: Helderydge Chivi
M: Baganda Fascination
Z: Kathrin Beerbom-Stöppler
Kathrin Beerbom-Stöppler vv
Lionhill Azisa
* 03.03.99
V: Lionhill Zurdoc
M: Glenaholm Hasasah
Z: Venter
M. und R. Köhler  vv
Umvuma Lady Spice
* 06.03.99
V: Helderydge Chivi
M: Umhlandla Ucelemba of Janak
Z: Müller/Steinke
Birthe Fliegner/
Andrew Thompson
verspr.
Pakaja
* 07.02.99
V: Umvutcha Matopo
M: Mataqua Mustard Seed
Z: Muddyman
Christiane u. Stephan Diez verspr.
Alina
* 21.03.99
V: Makaranga Hurricane
M: Tamara
Z: Schneiderling
Horst und Angela Thonfeld wv
Jugendklasse Hündinnen
Kisangani’s African Red Ruby
* 21.07.98
V: Khwezi Achernar
M: Mswati’s Nala
Z: Karin van Klaveren
Karin van Klaveren SG 1
JCAC (LDRR)
Tau Tsoma Darby
* 06.08.98
V: Mwenga Massengai
M: Kahama Delle Cime Bianche
Z: Martin Klopsch
Martin Klopsch SG 2
Res. JCAC (LDRR)
Baganda Kiara
* 11.09.98
V: Helderydge Chivi
M: Baganda Elara
Z: Buse
Uwe und Ira-Anja Meyer G 3
Offene Klasse Hündinnen
Heshima ya Kimba Bahati
* 26.03.98 
V: Rydgeway African Hunter
M: Bella-Kimba
Z: Anke Jendrychowski
Sven-Uwe Hofstaedt V 1
DCHA
CAC (LDRR)
Res. CACIB
Heshima ya Kimba Baghira
* 26.03.98 
V: Rydgeway African Hunter
M: Bella-Kimba
Z: Jendrychowski
Thomas Bursch V 2
Res. DCHA,
Res. CAC (LDRR)
Dhima Malaika Makini
* 10.11.95
V: Rydgeway African Hunter
M: Zuritamu Fatiisha
Z: Brümmer
Kay Aumayr V 3
Nioba
* 04.07.98
V: Merten
M: Spirit of Matabeleland Sudi
Z: Renders
Sigrid Weinmann V 4
Elsa
* 07.10.97
V: ---
M: ---
Z: ---
M. und R. Köhler V
Arche Rusty Princess
* 08.11.97
V: Dorian Ropotamo
M: Eny z Africke Savany
Z: Kamila Snajdrova
Kamila Snajdrova V
Berit vom Döllnitztal
* 24.03.98
V: Besal Fatoka
M: Fenny z Africke Savany
Z: Friedrich Payer
Friedrich Payer V
Glenaholm Jolly Jinx
* 19.04.98
V: Mizpah Scout
M: Glenaholm Japho
Z: Venter
Peter Obschernicat V
Cynthia Diemoke v. Aemburen
* 04.10.97
V: Rydgeway African Hunter
M: Ferdan fan under de Mûne
Z: J. Sytsma
J. Sytsma V
Sandakan’s Ana Fheye
* 05.02.98
V: Sandakan’s Ana Asimba
M: Cosima Randy Eichenbrook
Z: Schwarke
B. Kuchenbecker SG
Umvuma Chuma
* 11.07.96
V: Besal Fatoka
M: Umvuma Momo
Z: Müller/Steinke
Heinz Kästner SG
Ukunda Aketi
* 01.04.98
V: Maxim Dagmar
M: Naomi v. d. Risjaa Hoeve
Z: Seine
Sabine Kapitzke SG
Amara von Rutalfi
* 12.12.96
V: Zuritamu Imani
M: Perkeo Cenya
Z: Ruth Altmann
Ruth Altmann SG
Akira Red of Namib
* 12.09.97
V: Coppersun Coparyn
M: Dusty vom Bärenkopf
Z: Tomczyk
Hans-Heinrich Rautmann SG
Bora Ekundu Mawindo
* 03.04.98
V: Gabaza’s Cabo
M: Maschona Alyssa
Z: Krause
Karl-Heinz Stoll G
Famous Mushana Peregrinus
* 21.11.94
V: Tatsfield Redregentbandit
M: Bamenda vom Eulenspiegel
Z: Eifler
Petra Eckardt G
Carry vom Burnbrink
* 05.07.98
V: Kianda Centaurus
M: Torhusets Cinnamon Martha
Z: Bärbel Scharnhop
Bärbel Scharnhop NGGD
Ukimbu’s Cleo
* 08.08.97
V: Carouche Nangu
M: Onda Tom Etthewide
Z: Kaars
Christel und Peter Hohl o.B .
Wallekraal Ayla
* 09.06.98
V: Ando von der Garvensburg
M: Akira Memory of the Old Red Hunter
Z: Henze
Doris und Sven Jurczek o.B .
Championklasse Hündinnen
Heshima ya Kimba Ashari
* 13.11.96
V: Rydgeway African Hunter
M: Bella-Kimba
Z: Jendrychowski
Anke Jendrychowski / Michael Schmidt V1
DCHA
CAC (LDRR)
CACIB
BOB

Nach oben