Exposition Canine Internationale Luxembourg - 31. März 2002

RICHTER: M. Johan Hiddes (NL)

 

HundHalterBewertung
Jugendklasse Rüden
Nyota Kwa Afrika Askari
V.: Heshima ya Kimba Akimba
M.: Okanayama Akisha
* 18.04.2001
Z.: Brüger
Hoerster V 1
Lux. Jugendchampion
Ye Japha Akono
V.: Tatsfield Redregentbandit
M.: Rim Fire Shadie
* 06.02.2001
Z.: Obschernicat
Pooenen/Reichert SG 2
Runaka Bukhali
V.: Danest Tjabo Letsatsi
M.: Swala
* 18.03.2001
Z.: Bollenrath
Seimetz SG 4
Vizara Hunyani
V.: Makamo delle Cime Bianche
M.: CH Vizara Dazi Yardena
* 29.11.2000
Z: Trappel/v.d. Veer
Tjoeng SG 3
Offene Klasse Rüden
Jockular Amal Aquamarin
V.: Khwezi Achernar
M.: CH Jockular Kundalina
* 27.04.2000
Z.: Coppens-Jannssens
van Beek V 1
BOB
CACL
CACIB
Boseda Ngarambe of Sambesi Waters
V.: Danest Tjabo Letsatsi
M.: Kilima Simba Barka
* 23.07.2000
Z.: Heckelsmüller
Schumacher/Grizzanti V 2
Res.CACL
Akina Furusha Buster
V.: CH Rydgeway African Hunter
M.: Abeokuta Furusha
* 16.06.1999
Z.: Brosig-Mohr
Burkhard V 3
Matopos A'Unkas
V.: CH Merten
M.: Kidogo Ajabu Alice
* 09.07.1999
Z.: Jakobsen
Weinmann V 4
Runaka Anouk Simba
V.: CH Rydgeway African Hunter
M.: Swala
* 16.03.1999
Z.: Bollenrath
Jeitz SG
Erod delle Cime Bianche
V.: Saturno delle Cime Bianche
M.: Xhama delle Cime Bianche
* 11.05.1999
Z.: Bacchini
Dagri G
Sandakan's Ana Gus Bandele
V.: CH Merten
M.: Sandakan's Ana Eloise
* 03.04.1999
Z.: Schwarke
Green fehlt
Championklasse Rüden
Ezop
V.: CH Sabu Alexander
M.: Ekzotik Lend Iden
* 01.04.1999
Z.: Zelenskaya
Ogarewa V 1
Res.CACIB
CACL
Kinyemi Anzi A'Bhubesi
V.: CH Aakemba King Astor Gi'Fumo
M.: Zumeli´s Anzika
* 14.04.1999
Z.: Nikolic/Kjaersgaard
Gorosch/Jensen V 2
Res.CACL
Ramses Beni's Ridges
V.: CH Mati Rado Baston
M.: CH Uganda Ella Beni's Ridges
* 05.05.1998
Z.: Kiesler
W einmann V 3
Jugendklasse Hündinnen
Mkondo wa Simba Azima
V.: Jockular Ovambo
M.: Heshima ya Kimba Badiri
* 08.05.2001
Z: Schmitz
Schmitz V 1
Lux. Jugendchampion
Bassari von Rekka's Holzhütte
V.: Lionhunt Dayimane Umvuma
M.: Goldie Emma Rhodana
* 03.05.2001
Z: Indorf
Burkhard V 2
Offene Klasse Hündinnen
Vizara Glenara
V.: CH Mehanna's Meningo
M.: CH Vizara Dazi Yardena
* 24.09.1999
Z: Trappel/v.d. Veer
Trappel/v.d. Veer V 1
CACL

CACIB
Haiba Kaisoon A Sun Beams Gentle
V.: CH Rydgeway African Hunter
M.: Marusha
* 19.02.2000
Z.: Foschum
Foschum V 2
Res.CACL
Jockular Queen-Querida
V.: CH Jockular Borus Kabisa
M.: CH Jockular Insj'Allah
* 03.12.1999
Z.: Coppens-Jannssens
Madoux/Steinbach V 3
Bakima Imani of Sambesi Waters
V.: Danest Tjabo Letsatsi
M.: Kilima Simba Barka
* 23.07.2000
Z.: Heckelsmüller
Janson V 4
Asali of Sambesi Waters
V.: CH Gabaza's Cabo
M.: Kilima Simba Barka
* 21.07.1998
Z.: Heckelsmüller
Heckelsmüller fehlt
Boshasa Mystery of Savannah Winds
V.: CH Aakemba King Astor Gi'Fumo
M.: CH Asonga Mist of Savannah Winds
* 11.11.
Z.: Joshua-Nugent
Joshua-Nugent fehlt
Macory's Chaitali
V.: Baganda Halim
M.: Eichenbrook Dakota
* 16.11.1999
Z: Lux
Beyer SG
Championklasse Hündinnen
Vizara Dazi Yardena
V.: CH Vumba
M.: CH Kore Chirembo Beni's Ridges Beit Lucka
* 23.11.1996
Z.: Trappel/v.d. Veer
Trappel/v.d. Veer V 1
CACL

Res.CACIB
Leto Super Star Beni's Ridges
V.: Johokwe Golo Zeus
M.: Athena Beit Lucka
* 11.12.1994
Z.: Kiesler
Weinmann fehlt

Nach oben