RRCD Sonderschau Frankfurt, 22. Juni 2002

Richterin: Lisbeth Mach (CH)

 

HundHalterBewertung
Jüngstenklasse Rüden
Chifumo of Sambesi Waters
V.: Shangani Bakiro
M.: Asali of Sambesi Waters
* 11.10.2001
Z.: Heckelsmüller
Hürzeler-Gomez vsp
Nando v. Masjonalaland
*26.09.01
V: Jochular Anubis
M: Mudiwa's Rinyuka
Z: Johan de Jong
Bischopvsp
Ciro of Sambesi WatersHirthfehlt
Jugendklasse Rüden
Matsimelinga Bukazi Sijolo
V.: Indaba Mtoto Khwa Phesheya
M.: Brondiki Celebrate Freedom
* 29.03.2001
Z.: Jessat
FeiwuschkinSG 1
Championklasse Rüden
Kinyemi Anzi A'Bhubesi
*14.04.99
V: Aakemba King Astor Gi'Fumo
M: Zumeli's Anzika
Z: Nikolic & Kjaersgaard
N. Gorosch &
P.H. Jensen
V 1
DCHA
Offene Klasse Rüden
Pegasus-Hunter de Teufelsort
*21.03.99
V. Rydgeway African Hunter
M. Numba de Teufelsort
Z: Wintermantel
Wintermantel V 1
DCHA
Akina Furusha Buster
* 16.06.99
V: Rydgeway African Hunter
M: Abeokuta Furusha
Z: Brosig-Mohr
Burkhard V 2
Res.DCHA
Bukuru of Sambesi Waters
*23.07.98
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Kilima Simba Barka
Z: Heckelsmülller
Hürzeler-Gomez SG 3
Cäsar
*28.05.97
V: Chap von Onde Caremba
M: Jope Jubilala
Z: Grünewald
MollerSG 4
Nyangwa Nana's Akela
*28.04.2000
V: Voorland Thabo
M: Athena v. Linsphertal
Z: Dexler
JungSG
Kisanganis Ajabu Heitfeldfehlt
Tschurenga Bambutuh BuckWeisbrodfehlt
Kamashamba AmaniSchultzfehlt
Jugendklasse Hündinnen
Zuritamu Riandra-Ke
*20.09.01
V: Kimani's Image Askari
M: Ch. Zuritamu Imara
Z: R. Spengler
Eckhoff/SpenglerV 1
Ashari Nyota Kwa Afrika
* 18.04.2001
V: Heshima Ya Kimba Akimba
M: Okanayama Akisha
Z: Brüger
BuschhausV 2
Bassari von Rekkas Holzhütte
*09.05.01
V: Lionhund Dayimane Umvuma
M: Goldie Emma Rhodana
Z: Rekka Indorf
Dr. BurkhardV 3
Nyangwa Mana's Bakira
* 19.08.2001
V.: Kerimbai's Akua-Ba
M.: Athena vom Linsphertal
Z.: Dexler
DexlerSG 4
Nakupa Bahati
*12.06.01
V: Chipangali's Iba
M: Oppigarden's Saba
Z: Göttler/Bedenk
Göttler/BedenkSG
Zuritamu QhubekaHollerfehlt
Championklasse Hündinnen
Zuritamu Limara
*01.06.97
V.: Kimani's Image Askari
M.: Zuritamu Imara
Z.: Spengler
SpenglerV 1
DCHA, CACIB, CAC, BOB,
Platz 1 Gruppe 6
Offene Klasse Hündinnen
Cojochripa Aida
*05.08.96
V: Venandi Aladin
M: Malama Delle Cime Bianche
Z: Dr. Renczes
Dr. RenczesV 1
DCHA
Res.CAC
Res.CACIB
Dayka
*23.04.00
V: San v.H. Maasjesfles
M: Diana vom Dalwigker Forst
Z: Specht
EppleV 2
Res.DCHA
Injula
*26.09.00
V: Nomvuyo Franzi Leeu
M: Umzingeli Geza
Z: Täuber
KlassSG3
Mashuhuri Binti
*19.10.99
V: Baganda Halim
M: Kwahyi Awali
Z: Saftig
SaftigSG 4
Johokwe Marade Jesus Chtistofehlt

Nach oben