Internationale Rassehundeschau Rotterdam, 25. August 2001

Richter: R. Oliveira (Portugal)

 

HundHalterBewertung
Offene Klasse Rüden
Duke 
V: Mswati's Mwanamoetapa
M: Leeka v.Tjolotjo
Z: Kamphuis
de Boer V 1
Sarula Induna 
V: Ch. Mushana Benji of Cartouche
M: Ch. Sarula Gukatiwa
Z: Costa
Sleegers V 2
Vizara Gumbo Gambo JW '00 
V: Mehanna's Meningo
M: Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel
v. d. Velde/ Huyser V 3
That's Why He is Wayony
V :Chywanja Arik
M: Ch. That's Why She is Twice as Nice
Z: Ressang-Groenewegen
Halderman V 4
Jockular Nyango 
V: Khwezi Achernar
M: Jockular Kundalina
Z: Coppens-Janssens
v. Blitterswijk SG
Thokoza Azibo 
V: Chywanja Arik
M: Ch. Thokoza
Z: Hellebrekers-Huizenga
Maassen V
Junghundklasse/Zwischenklasse Rüden
Bomani Balu
V: Ch. Jockular Borus Kabisa
M: Ikimba Malaika
Z: Halderman-de Reus
Godthelp-Grashuis V 1
Jugendklasse Rüden
Windsor v. d.Borgerhoeve 
V: Kobus of Nyasalaland
M: Themba Lekato v. h. Maasjesfles
Z: v. Houtum
v. Houtum V 1 
Rajabu-H-Ajabu de Teufelsort
V: Zumeli's Ajabu
M: The Thembisa Rawuti
Z: Wintermantel
Hesseling V 2
Kunta 
V: Kuona Fahari Chuo Chopper Coin
M: Kuona Fahari Btaji A Mara Tatu
Z: Edwardes
v. Bloois V 3
Vizara Herero
V: Ch. Makomo delle Cime Bianche
M: Ch. Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel
Buwalda V 4
Levi Neftan v. d. Borgerhoeve 
V: Kobus of Nyasalaland
M: Themba Lekato v. h. Maasjesfles
Z: v. Houtum / Brinkman
v. Houtum / Brinkman fehlt
Championklasse Rüden
Heshima ya Kimba Bamboo Bo-Do
V: Ch. Rydgeway African Hunter
M: Ch. Bella-Kimba
Z: Jendrychowski
Gauselmann V 1
CAC
CACIB
BOB 
Ramses Beni's Ridges
V: Mati Rado Boston
M: Uganda Ella Beni's Ridges
Z: Kiesler
Kiesler / Weinmann V 2
Res. CAC
Res. CACIB
Kapoba's Zalog-Xarit
V: Zumeli's Ajabu
M: Elanda v. Fürstenbach
Z: Pointner
Dilk V 3
Watermill Swartberg 
V: Jukskeiriver Jason of Watermill
M: Sanbonani of Watermill
Z: Harrisson
Obschernicat V 4
Offene Klasse Hündinnen
Thokoza Kekhe
V: Chywanja Arik
M:Thokoza
Z: Hellebrekers-Huizenga
Hellebrekers-Huizenga V 1
CAC
CACIB 
Kisangani's African Red Ruby
V: Khwezi Achernar
M: Mswati's Nala
Z: van Klaveren
v. Klaveren V 2
Boshasa Mystery of Savannah Winds BJS '00
V: Ch. Aakemba King Astor Gi Fumo
M: Ch. Asonga Mist of Savannah Winds
Z: Joshua-Nugent
Joshua-Nugent V 3
Rhesmie
V: Ch. Mswati's Mwanamoetapa
M: Leeka v. Tjolotjo
Z: Kamphuis
Cornelissen-Kamphuis V 4
Kuona Fahari Calunga Chwea
V: Ch. Nduna Daka vir die Simba Safari JW '97
M: Avondson Aketi Isivivane
Z: v. Kaathoven-Claassens
v. Kaathoven-Claassens V
Kamnene Kuota Kiintu
V: Jockular Rhody
M: Kamnene Nadhari A Imani
Z: Kolff
de Lang-Feyen V
Demba
V: African Reds Eros
M: Ginger Hero v. Tjolotjo
Z: Hebels
Hebels-Edens V
Nioba Zvishoma Bva Merten
V: Ch. Merten
M: Spirit of Matabeleland Sudi
Z: Renders
Weinmann V
Xhora v. Masjonaland
V: Jockular Anubis
M: Mudiwa's Rinyuka
Z: de Jong
Sas-v. Dijk fehlt
Djune of Bo-Kama
V: The Thembisa Obala
M: Umvuma Duchess
Z: Vermeulen
Muidermann fehlt 
Junghundklasse/Zwischenklasse Hündinnen
Kuona Fahari Cape of Good Hope
V: Nduna Daka vir die Simba Safari
M: Avondson Aketi Isivivane
Z: v. Kaathoven-Claassens
Arends-v. Baarsel V 1
Themba
V: Jockular Borus Kabisa
M: Dhahiri Juama Dagmar
Z: Redegeld-Vink
v. Gaalen V 2 
Vizara Gachira
V: Mehanna's Meningo
M:Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel
Tuinstra V 3 
Thokozo Solo
V: Dencel
M: Ch. Kimanis Imagetor Thokoza
Z: Hellebrekers-Huizinga
v. d.Lans-Zaalberg V 4
Hanna v. h. Maasjesfles
V: Mswati's Goliat Bogolo
M: Kiboko Kikoto v. h. Maasjesfles
Z: v. Butselaar
v. Eck fehlt 
Jungendklasse Hündinnen
Jorianga
V: Ch. Kianga Dagmar
M: African Reds Akoshua
Z: Blanken-v. d. Scheer
Nijhuis V 1 
Ntombi Huba vir die Simba Safari
V: Thembi Simba
M: Hakuna Matata
Z: Tresoor
Reerink / Tresoor V 2
Zoe v. d. Borgerhoeve
V: Kobus of Nyasalaland
M: Themba Lerato v. h. Maasjesfles
Z: v. Houtum
v. Houtum V 3
Zedda Isivivane 
V: Ntwela's Byron
M: Djane of Bo Kama
Z: Muiderman-Verschuur
Baan-Rijckevorst V 4
Rosita 
V:Kobus of Nyassalaland
M: Lia v. h. Maasjesfles
Z: v. Butselaar
Bruil
Raisa of Nyasalaland
V: Ch. Rydgeway African Hunter
M: Ch. Kupa
Z: de Vries
de Vries fehlt
Vizara Holland Safara
V: Ch. Makamo delle Cime Bianche
M: Ch. Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel
Dilk fehlt
Championklasse Hündinnen
Mswati's Farray Out of Africa
V:Ch. Rydgeway African Hunter
M: Ch. Jockular Jinja
Z: Verstappen
Sleegers V 1
Res. CAC
Res. CACIB
Vizara Dazi Yardena
V: Ch. Vumba
M: Ch. Kore Chirembo Beni's Ridges Beit Lucka
Z: Trappel / v. d. Veer
Trappel / v. d. Veer V 2

Nach oben