IHA Frankfurt - 01.07. 2001

RICHTER: Wilfried Peper (D)

 

HundHalterBewertung
Jugendklasse Rüden
Boseda Ngarambe of Sambesi Waters
* 23.07.2000
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Kilima Simba Barka
Z: Heckelsmüller
Schumacher/Grizzanti V 1
JCAC
Shangani Rembo Eliombo
* 12.04.2000
V: Umvutcha Matopo
M: Shangani Askari
Z: Blumberg
Fischer V 2
Shangani Rijali Ekevu
* 12.04.2000
V: Umvutcha Matopo
M: Shangani Askari
Z: Blumberg
Justus/Reidel V 3
Bukuru of Sambesi Waters
* 23.07.2000
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Kilima Simba Barka
Z: Heckelsmüller
Hürzeler-Gomez SG 4
Heshima Ya Kimba Carango
* 12.04.2000
V: CH Bango Leoridge
M: CH Heshima Ya Kimba Ashari
Z: Jendrychowski
Jendrusiak fehlt
Kisangani`s Bajano
* 04.04.2000
V: Nomvuyo Bangura
M: Mswati`s Nala
Z: van Klaveren
Ritschl/Schneider fehlt
Championklasse Rüden
Ramses Beni`s Ridges
* 05.05.1998
V: Mati Ra do Boston
M: Uganda Ella Beni`s Ridges
Z: Kiesler
Weinmann/Kiesler V 1
DCHA
Res. CACIB
Watermill Swartberg
* 08.04.1997
V: Jukskeiriver Jason of Watermill
M: Sanbonani of Watermill
Z: Harrisson
Obschernicat V 2
Umvutcha Matobo of Shangani
* 07.06.1997
V: CH Chucklenook Chancellor of Umvutcha
M: CH Lionhill Maid Marion of Umvutcha
Z: Sankey
Blumberg V 3
Kerimbai`s Akua-Ba
* 11.06.1997
V: Gabaza`s Cabo
M: Sandakan`s Ana Bashiri
Z: Stiefel
Sommer V 4
Kapoba's Zalog-Xarit
* 10.09.1998
V: CH Zumeli's Ajabu
M: Elanda von Fürstenbach
Z: Pointner
Dilk V
Offene Klasse Rüden
Sandakan's Ana Gus Bandele
* 03.04.1999
V: CH Merten
M: Sandakan's Ana Eloise
Z: Schwarke
Green V 1
CACIB
DCHA
CAC
Shangani Pansa Dafina
* 09.05.1999
V: CH Umvutcha Matobo of Shangani
M: CH Sarula Chikadzi of Shangani
Z: Blumberg
Blumberg V 2
Res. CAC
DCHA-Res.
Sandakan's Ana Gorgeous Don Carlos I
* 03.04.1999
V: CH Merten
M: Sandakan's Ana Eloise
Z: Schwarke
Altrogge V 3
Chauvi von Basuto-Malawi
* 04.12.1999
V: Nomvuyo Bangura
M: Dunja vom Bärenkopf
Z: Hausmann
Nittel V 4
Tschuringa Bambutuh Buck
* 14.12.1999
V: CH Merten
M: Umvuma Baconga
Z: Lütgebüter
Weisbrod V
Bellini
* 19.08.1999
V: CH Merten
M: Spirit of Matabeleland Sudi
Z: Renders
Cavallaro Corrado V
Shangani Chaka-Cianga
* 25.09.1998
V: CH Kianga Dagmar
M: Shangani Askari
Z: Blumberg
Wißmann V
Chimurenga Bajano
* 12.08.1998
V: Zuritamu Ibura
M: Wandorobbo Chuma
Z: Roidl
Dost V
Pacha of Shangani
* 28.05.1997
V: CH Umvutcha Matobo of Shangani
M: Mataqua Mustard Seed
Z: Muddyman
Blumberg V
Kilima Simba Ekundu
* 15.05.1998
V: Stormvale Thamani of Zuritamu
M: Kilima Simba Ashara
Z: Overmeyer
Ernst SG
Akina Furusha Buster
* 16.06.1999
V: Rydgeway African Hunter
M: Abeokuta Furusha
Z: Brosig-Mohr
Burkhard SG
Ewo Chubuko Askari
* 03.09.1998
V: Besal Fatoka
M: Assi v. Bachmoor
Z: Müntefer
Anspach SG
Tumalanga Aliko
* 15.04.1998
V: Ando von der Garvensburg
M: Chariff Tugela
Z: Bald-Dornhöfer
Cramer-Haar fehlt
Jüngstenklasse Hündinnen
Vizara Holland Safara
* 29.11.2000
V: CH Makamo delle Cime Bianche
M: CH Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel/v.d. Veer
Dilk vv
Jugendklasse Hündinnen
Mairangi Deena
* 30.01.2000
V: Helderydge Chivi
M: Sandakan's Ana Bagheera
Z: Dreyer
Fränzle V 1
JCAC
Bakima Imani of Sambesi Waters
* 23.07.2000
V: Danest Tjabo Letsatsi
M: Kilima Simba Barka
Z: Heckelsmüller
Janson V 2
Fee von Müller's Wonda
* 16.02.2000
V: Umhlandla Itshe Lesichotho
M: Umvuma Wonda
Z: Müller
Hübner V 3
Shangani Ridhaa Egesha
* 12.04.2000
V: Umvutcha Matopo
M: Shangani Askari
Z: Blumberg
Lay fehlt
Championklasse Hündinnen
CH Zuritamu Kisura
* 11.10.1995
V: CH Djungelkattens Garish Ridged Gordon
M: CH Zuritamu Ghajany
Z: Spengler
Stuckhardt-Klameth V 1
BOB
CACIB
DCHA
CAC
Glenaholm Jolly Jinx
* 19.04.1998
V: Mizpah Scout
M: Glenaholm Japho
Z: Venter
Obschernicat V 2
DCHA-Res.
Akimba Bor-Marzoe
* 17.12.1997
V: Mswati's Goliat Bogolo
M: Bibi v.h. Maasjesfles
Z: Sciarone-Honing
Cardaci V 3
Shangani Binti Bahati
* 11.02.1998
V: CH Vumba
M: CH Sarula Chikadzi
Z: Blumberg
Schmidt V 4
Asimba of the Red Lion Hunter
* 16.06.1998
V: CH Merten
M: Diva of Kimbida
Z: Fischer
Fischer fehlt
Offene Klasse Hündinnen
Zumeli's Chekesha
* 03.08.1998
V: CH Aakemba King Aicardi Gi'Fumo
M: CH Kijasaman Dikimba Zuri
Z: Holmgaard
Holmgaard V 1
DCHA
Res.CACIB
Res.CAC
Zuritamu Majani
* 04.07.1997
V: Shangara Ukuru of Zuritamu
M: CH Zuritamu Ghajany
Z: Spengler
Stuckhardt-Klameth V 2
Nioba Zvishoma bva Merten
* 04.07.1998
V: CH Merten
M: Spitir of Matabeleland Sudi
Z: Renders
Weinmann V 3
Bo Cheyenne Okahandja
* 13.03.1998
V: Kilima Simba Ari
M: Mashaba's Gharina
Z: Steinbach
Junghans V 4
Kulima Shaya
* 20.09.1999
V: CH Nomvuyo Born in the USA
M: Kulima Born to be free
Z: van Heerden
Basilius V
Shangani Boma Bianca
* 11.02.1998
V: CH Vumba
M: CH Sarula Chikadzi
Z: Blumberg
Möller V
Asali of Sambesi Waters
* 21.07.1998
V: Gabaza's Cabo
M: Kilima Simba Barka
Z: Heckelsmüller
Heckelsmüller V
Macory's Chaitali
* 16.11.1999
V: Baganda Halim
M: Eichenbrook Dakota
Z: Lux
Beyer V
Rachral bo Beauty-Baraka
* 14.06.1999
V: Patton v.h. Maasjesfles
M: African Reds Bo Munya
Z: Peters-Spätjens
Goy V
Glenaholm Jangela
* 20.03.1999
V: Lionhill Zurdoc
M: Glenaholm Janna
Z: Venter
Cardaci V
Shangani Chambela
* 05.09.1998
V: CH Kianga Dagmar
M: Shangani Askari
Z: Blumberg
Blumberg V
Vizara Gani Gaja
* 24.09.1999
V: Mehanna's Meningo
M: Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel/v.d. Veer
Möller SG
Candle Light von Basuto-Malawi
* 04.12.1999
V: Nomvuyo Bangura
M: Dunja vom Bärenkopf
Z: Hausmann
Hausmann SG
Vizara Gerenuk
* 24.09.1999
V: Mehanna's Meningo
M: Vizara Dazi Yardena
Z: Trappel/v.d. Veer
Sommer G
Akimba of Savage Stone
* 11.07.1998
V: Besal Golden Rule
M: Bo Kimba of Atala's Dawn
Z: Horstmann
Lang G
Tschuringa Akela Kimba
* 21.06.1998
V: Ukimbu's Askaan
M: Umvuma Baconga
Z: Lütgebüter
Lütgebüter fehlt

Nach oben